741zł premii w Idea Bank za konto firmowe - Konto Firma to Ja

741zł nagrody za konto firmowe
Konto Firma to Ja w Idea Bank

aktualizacja regulaminu z dnia 04.04.2016r.

Idea Bank zaoferował aż 741zł tym wszystkim którzy otworzą konto firmowe i spełnią warunki regulaminu a te są wręcz banalnie proste. Jeśli więc szukasz konta na którym można zarobić to Idea Bank może być warta twej uwagi. Przejdźmy do opisania promocji.

> konto firmowe - Idea Bank <

Konto firmowe z premią

 • promocja trwa do odwołania
 • należy otworzyć firmowe konto bankowe wraz z dostępem do bankowości internetowej  (wystarczy więc wypełnić wniosek przez internet) a następnie zalogować się do serwisu transakcyjnego Idea Cloud i aktywować promocję "Premiowanie za bankowanie" dostępną w szczegółach konta w sekcji Promocje -> Zobacz -> Aktywuj
 • obecni klienci banku Idea posiadający konto bankowe wraz z dostępem do bankowości internetowej również mogą wziąć udział w promocji warunkiem jest jednak prowadzenie działalności gospodarczej oraz:
  • posiadanie karty debetowej do konta
  • używanie Idea Cloud
  • w ciągu ostatnich 3 miesiący przed przystąpieniem do promocji nie dokonali żadnej operacji polegającej na zasileniu lub obciążeniu rachunku wpływem zewnętrznym (przelewem z innego banku, wpłatą gotówkową z uwzględnieniem wpłat za pomocą karty) lub przelewami do innego banku na łączna kwotę min. 1.000zł, transakcjami bezgotówkowej kartą na łączną kwotę min. 400zł, lub przelewami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego
 • wysokość premii za poszczególne czynności przedstawiliśmy w następnym akapicie, wpłaty we wpłatomacie oraz wystawiane faktury można dokonywać wielokrotnie w danym miesiącu i za każdą taką czynność naliczana jest premia
 • maksymalna miesięczna premia nie może przekroczyć 62zł
 • premia przyznawana jest przez 12 pierwszych miesięcy i nie może przekroczyć 741zł
 • od premii bank naliczy podatek dochodowy i przekaże go do Urzędu Skarbowego
 • bank ma prawo do wprowadzenia ograniczeń naliczania premii w przypadku podejrzenia nadużycia
 • premia wypłacana jest do 10-ego następnego miesiąca
 • bank zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji
 • z kontem firmowym otwierany jest rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy "Konto Idealne" dla osób fizycznych, nie ma jednak obowiązku by było ono aktywne

Premiowanie za bankowanie

 • utrzymanie średniego salda miesięcznego
  • 10 zł - od 5.000,01 zł do 10.000 zł
  • 25 zł - od 10.000,01 zł do 15.000 zł
  • 37 zł - od 15.000,01 zł do 30.000 zł
  • 49 zł - powyżej 30.000,01 zł
  • średnie miesięczne saldo liczone jest według wzoru: każdego dnia dodawana jest kwota która pozostaje na rachunku a następnie suma wszystkich dni podzielona zostaje przez ilość dni danego miesiąca, przykład: od 1 do 20 października na koncie codziennie mieliśmy 5.000zł, od 21 do 31 października na koncie mieliśmy 7.000zł. Wyliczenie: (5000*20 + 7000*11) / 31 (ilość dni) = 5.710
 • 25 zł - wpłata gotówki we wpłatomacie, wpłata nie mniejsza niż 1.000zł
 • 37 zł - przelew do ZUS lub US na min. 250zł - liczone tylko za pierwszy przelew w miesiącu
 • 25 zł - wystawienie i opłacenie faktury aplikacją bankową na kwotę min. 100zł

Bank zastrzega że może wprowadzić ograniczenia w naliczaniu premii w przypadku nadużyć. Cóż to oznacza? Jeśli klient nie korzysta z konta a traktowane jest ono tylko do zdobycia premii bank ma prawo ograniczyć premię. Jak wygląda to w praktyce? Klient otwiera konto, dokonuje wpłat w wpłatomacie i poza tymi operacjami nie ma innych zdarzeń. Innymi słowy dobrze by było żeby na koncie były wykonywane jakieś operacje, nie musi ich być dużo, szczególnie gdy dopiero otworzyliśmy działalność. Warto więc z konta dokonywać choć trochę przelewów wychodzących, np. opłacić faktury lub ZUS.

Darmowy program do wystawiania faktur

Bank oferuje darmową aplikację do wystawiania faktur.

Idea Cloud

Idea Cloud to system transakcyjny Idea Bank który oferuje aplikację online do zarządzania kontem, fakturowania, bazy kontrahentów czy przechowywania dokumentów online. Pozycja dobra jednak klient uzależnia się od banku bo dokumenty i bazę kontrahentów trzyma w systemie bankowym.

Opłaty za konto firmowe Firma To Ja

 • 0 zł - brak opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - brak opłaty za krajowy przelew internetowy
 • 0 zł - brak opłaty za przelew internetowy do ZUS i US
 • 0 zł - dostęp do bankowości internetowej
 • 0 zł - brak opłata za wpłatę gotówki w oddziale banku
 • 1% min. 10 zł - opłata za wpłatę bilonu (pow. 100 sztuk) w oddziale banku
 • 0,30% min. 5zł - wypłata gotówki w oddziale banku
 • 0 zł - brak opłaty za wpłatę gotówki w wpłatomacie banku
 • 0 zł - brak opłaty za wydanie karty debetowej
 • 0 zł - brak opłaty miesięcznej za kartę debetową jeśli w miesiącu dokonano transakcje bezgotówkowe na min. 400zł
 • 4,99 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - brak opłaty za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach krajowych

Opłaty za Konto Idealne dla osób fizycznych

 • 0 zł - brak opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - brak opłaty za krajowy przelew internetowy
 • 0 zł - brak opłaty za przelew internetowy do ZUS i US
 • 0 zł - dostęp do bankowości internetowej
 • 0 zł - brak opłaty za wpłatę gotówki w wpłatomacie banku
 • 0 zł - brak opłaty za wydanie karty debetowej
 • 0 zł - brak opłaty miesięcznej za kartę debetową jeśli w miesiącu dokonano transakcje bezgotówkowe na min. 100zł
 • 5 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - brak opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach w oddziałach Idea Bank
 • 2,99 zł - opłata za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach krajowych

> konto firmowe - Idea Bank <

dobre konto firmowe

konto firmowe na którym można zarobić