600 zł i 100zł w Getin Bank za tankowanie paliwa

Zwrot pieniędzy za tankowanie
i przeniesienie konta w GetinBank

Getin Bank do 29 lutego 2016r. prowadzi promocję premiującą osoby tankujące paliwo na stacjach paliw Orlen. Bank zwraca 5% wartości transakcji, maksymalnie 50zł miesięcznie i 600zł rocznie a do tego oferuje 100zł tym którzy przeniosą konto z innego banku. Transakcje na stacji paliw Orlen nie muszą dotyczyć tankowania paliwa, liczą się wszystkie zakupy, równie dobrze możemy kupować artykuły spożywcze, choć ciężko sobie wyobrazić by ktoś co miesiąc wydawał 1.000zł bo tyle trzeba wydać by uzyskać 100% premii. A co jeśli nie wyrobiliśmy takiego obrotu? Bank wypłaci nam wtedy tyle ile zarobiliśmy, przykład: zakupy na 400zł - bank zwraca 5% a więc 20zł. Przejdźmy więc do warunków promocji.

>>>>> konto w Getin Bank <<<<<

Wspólne warunki regulaminu:

 • promocja nie łączy się z innymi promocjami, poza promocją Mój Bank <- link, lub inną która stanowi że łączy się z tą promocją
 • czas na otworzenie konta mija wraz z końcem dnia 29 lutego 2016r.
 • trzeba wyrazić wszystkie zgody na działania marketingowe
 • w czasie trwania promocji co miesiąc należy:
  • kartą debetową dokonywać transakcji bezgotówkowych na min. 300zł
  • transakcje zwrócone, wycofane i zakwestionowane nie będą brane pod uwagę
  • na konto zapewnić wpływ wynagrodzenia na min. 1.000zł, może być emerytura, renta, zasiłek, stypendia, wynagrodzenie z pracy
  • jeśli nie spełnimy powyższych warunków premia za zwrot zakupów w danym miesiącu nie zostanie przyznana
 • nagroda nie podlega opodatkowaniu

50 zł co miesiąc za zakupy na stacji paliw Orlen

 • promocja dla klienta trwa przez 12 pełnych miesięcy następujących po sobie, przykład: zakładamy konto 8 października, pełny miesiąc rozpoczyna się w listopadzie i trwa aż do października następnego roku
 • bank zwraca na konto bankowe wartość 5% zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową wydaną do konta, zrealizowanych na stacjach paliw Orlen
 • nie ma obowiązku kupowania paliwa, do transakcji wliczane są wszystkie zakupy na stacji
 • maksymalna miesięczna premia nie może przekroczyć 50zł
 • premia przyznawana jest do 15-ego następnego miesiąca po którym spełniliśmy warunki promocji
 • premia naliczana jest przez 12 miesięcy
 • maksymalna roczna wartość premii nie może przekroczyć 600zł

100 zł za przeniesienie konta

 • za przeniesienie konta z innego banku uczestnik promocji otrzyma jednorazowy kod uprawniający do uzyskania 23.100 punktów Vitay o wartości 100zł
 • kod zostanie przekazany w formie smsa do 15-ego dnia miesiąca a zrealizować go można na stronie vitay.pl lub okazać obsłudze stacji paliw

Co jeśli w którymś miesiącu nie dokonamy transakcji kartą na min. 300zł lub/i na konto nie wpłynie min. 1000zł? W tym miesiącu bank nie przyzna nam zwrotu 5% za zakupy na stacji paliw. 100zł za przeniesienie konta otrzymamy gdy choć raz spełnimy ww. warunek.

>>>>> konto w Getin Bank <<<<<

Promocję mamy już za sobą, warto opisać konto bankowe Getin UP.

Główne pozycje opłat

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - krajowy przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę  debetową w przypadku klientów którzy nie ukończyli 28 roku życia
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych (muszą być zaksięgowane w danym miesiącu) na kwotę min. 300zł, 
 • 6,99 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach sieci Euronet oraz Planet Cash
 • 3,5% min. 5zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach
 • 0 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach jeśli klient spełnia warunki "Mój Bank"
 • 4,5% min. 10zł - wypłata gotówki za granicą
 • uwzględniono karty: Visa Debit, Visa Debit SimplyOne, MasterCard Debit

Główne warunki "Mój Bank":

 • posiadanie konta osobistego w Getin Banku
 • comiesięczny wpływ wynagrodzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000zł
 • comiesięczne transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300zł
 • otworzenie Konta Oszczędnościowego
 • wyrażenie zgody na marketing drogą sms-ową i e-mailową

>>>>> konto w Getin Bank <<<<<

>>>>> konto w Getin Bank - telefon <<<<<

zwrot pieniędzy za zakupy na stacji paliw Orlen

5% zwrotu za tankowanie na Orlenie