Konto bankowe za darmo dla młodzieży

Darmowe konto dla młodych
bez opłat i z premią - Credit Agricole

Credit Agricole oferuje konto za 0zł bez żadnych warunków dla osób od 18 do 27 lat a do tego 450 zł premii za aktywne korzystanie. Promocja jest ciekawa i przy mądrym korzystaniu dość łatwo można dostać całą premię. Zastanawia nas natomiast jedno: po co reklamować konto dla młodych bannerem na którym widnieje gość w kapturze malujący sprayem mur, czyżby zabrakło lepszych pomysłów? Nie każdy młody to wandal, choć z drugiej strony nie każde graffiti to wandalizm, tyle że dla większości z nas taki obrazek kojarzyć się może z durnymi napisami na blokach. To tyle na wstępie, przejdźmy do opisu promocji.

>>>> konto Credit Agricole <<<<

50 zł za założenie konta i wpływ na konto - za co premia:

 • należy zapewnić wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 500zł najpóźniej w następnym miesiącu po przystąpieniu do promocji
 • premia wypłacana najpóźniej w następnym miesiącu po którym dokonano ww. wpływu

400 zł za płatność kartą - za co premia:

 • dokonanie kartą debetową wydaną do konta w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100zł (transakcje muszą być zaksięgowane)
 • 100% kwoty przekazanej na Konto Oszczędzam w ramach usługi CAsaver (np. na rachunek oszczędnościowy z usługi CAsaver wpływa 4zł to w ramach premii dostajemy 4zł)
 • maksymalnie 20,00zł miesięcznie - promocja rozciąga się przez to do 20 miesięcy
 • w poprzednim i aktualnym na dany dzień miesiącu należy zapewnić wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 500zł
 • premia wypłacana jest pod koniec miesiąca

CAsaver

Jest to usługa powiązana z kartą debetową wydaną do konta. Transakcje bezgotówkowe zaokrąglane są do wskazanej przez ciebie kwoty i różnica pomiędzy ceną zakupu a wybraną kwotą przekazywana jest na Konto Oszczędzam - prowadzenie konta jest darmowe, pierwszy przelew w miesiącu za 0zł, każdy kolejny 10zł. Do wyboru są trzy warianty oszczędzania:

 • 0,50zł - płatność 32,13zł - przekazane zostaje 0,37zł (0,50zł - 0,13zł)
 • 1,00zł - płatność 19,25zł - przekazane zostaje 0,75zł (1,00zł - 0,25zł)
 • 5,00zł - płatność 6,00zł - przekazane zostaje 4,00zł (5,00zł - 1,00zł)

Pozostałe główne warunki regulaminu

 • konto biorące udział w promocji: 1 Konto
 • promocja trwa do 30 listopada 2015r.
 • premia wypłacana jest przez okres 20 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu w którym przystąpiliśmy do promocji (np. przystępujemy 20 listopada, to pierwszy miesiąc liczony jest od grudnia)
 • do promocji nie kwalifikują się osoby które na 90 dni przed 25 września 2015r. były posiadaczem lub współposiadaczem konta w Credit Agricole oraz nigdy nie były uczestnikiem organizowanych przez bank promocji "Polecam 1 Konto”, „Polecam 1 Konto I”, „Polecam 1 Konto II”, „Polecam 1 Konto Extra”
 • należy:
  • wybrać wyciąg bankowy w formie elektronicznej
  • otworzyć Rachunek Oszczędzam na które wpływać będą drobne z usługi CAsaver
  • uruchomić usługę CAsaver
  • wyrazić sprzeciwu na działania marketingowe banku
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną
  • podać numer telefonu oraz email
  • potwierdzić przystąpienie do promocji
  • wypełnić i podpisać „Zlecenie przekazywania środków” w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub renty lub „Deklarację stałego zasilania konta” na kwotę nie mniejszą niż 500zł
 • brak wpływu ww. zadeklarowanej kwoty przez okres 2 następujących po sobie miesięcy wyklucza uczestnika z udziału w promocji
 • w przypadku wypowiedzenia umowy konta w okresie do 20 miesięcy od dnia otwarcia konta bank ma prawo obciążyć uczestnika równowartością przekazanych premii

>>>> konto Credit Agricole <<<<

Promocję mamy już za sobą, sprawdźmy jak prezentują się opłaty.

1 Konto

1 Konto jest dla tych którzy nie ukończyli 27 roku życia. Po tym okresie konto automatycznie przekształcone zostaje na Konto Prosto Oszczędzające Plus

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę  w przypadku zapewnienia wymaganego wpływu miesięcznego oraz dokonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 1zł
 • 2,90 zł - miesięczna opłata za kartę jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN w bankomatach w Polsce umieszczonych w placówkach banku oraz bankomatach BZ WBK oraz Euronet
 • 5 zł - wypłata gotówki PLN w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 6 zł - opłata za możliwość wypłaty gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce bez opłaty 

Konto Prosto Oszczędzające Plus

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto jeśli na konto wpłynie min. 1500zł a jeśli masz mniej niż 30 lat kwota zmniejszana jest do 1.000zł
 • 9,90 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę  w przypadku zapewnienia wymaganego wpływu miesięcznego oraz dokonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500zł
 • 7,90 zł - miesięczna opłata za kartę jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce

>>>> konto Credit Agricole <<<<

 

450zł - konto z premią dla młodzieży do 27 lat