Zmiana warunków regulaminu w programie Mój Bank w Getin Bank

Mój Bank w Getin Bank
zasady naliczania premii

Getin Bank oferuje pakiet korzyści zwany "Mój Bank" w którym to pakiecie można zdobyć aż 360zł x 3 co razem daje 1.080zł miesięcznie. Od 1 listopada 2015r. oferta specjalna "Mój Bank" zmienia warunki naliczania punktów i choć zmiany są kosmetyczne bo dotyczą tylko jednej pozycji to i tak warto o niej wspomnieć. Poniżej przedstawiamy ów zmianę oraz ponownie opisujemy program dla tych co nie mają jeszcze konta w Getin Bank.

>>>>> konto w Getin Bank <<<<<

Zmiany w programie Mój Bank Getin Bank od 1 listopada 2015

 • do konta oszczędnościowego dopisywane jest teraz 0,5% procenta a nie jak poprzednio 1 punkt procentowy. Co to znaczy? Jeśli standardowe oprocentowanie konta wynosi np. 3% to w jeśli spełnimy warunki Mój Bank oprocentowanie wzrośnie do 3,5%.

Główne wspólne warunki regulaminu:

 • oferta trwa od 1 listopada 2015r. do odwołania
 • premie przyznawane są 15 dnia od zakończenia miesiąca w którym spełniono warunki
 • należy:
  • posiadać konto osobiste i oszczędnościowe w Getin Bank
  • zapewnić wpływ wynagrodzenia (praca, renta, emerytura, zasiłek, stypendium) w formie przelewu na kwotę min. 1.000zł
  • wykonać w miesiącu transakcje bezgotówkowe (muszą być zaksięgowane) kartą debetową lub poprzez aplikację mobilną banku na kwotę min. 300zł
  • wyrazić zgodę marketingową na otrzymywanie informacji marketingowych
 • w dniu przyznania premii konto musi być aktywne
 • oferta nie wyklucza udziału w innych promocjach
 • uczestnik otrzymuje tyle korzyści ile zdoła otrzymać w danym miesiącu

Spełniając powyższe warunki otrzymujemy

1. Bezpłatne konto, karta i bankomaty

 • nie są wymagane dodatkowe warunki
 • brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
 • brak opłaty miesięcznej za kartę debetową
 • zwrot prowizji naliczonych za wypłatę gotówki w bankomatach krajowych dokonanych kartami debetowymi

2. Bezpłatne powiadomienia SMS Info

 • nie są wymagane dodatkowe warunki
 • zwrot naliczonej opłaty za usługę SMS Info w pakiecie podstawowym

3. Zwrot 2% za rachunki

 • zwrot 2% za polecenie zapłaty z tytułu płatności rachunków domowych (telefon, internet, telewizja, media domowe)
 • maksymalna kwota zwrotu to 30zł miesięcznie co rocznie daje 360zł
 • należy zrealizować co najmniej jedno polecenie zapłaty (kwalifikowane są wszystkie polecenia zapłaty z wyłączeniem tych, dla których wierzycielami są banki, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansowe i firmy nie rozliczające mediów domowych)

4. Konto Oszczędnościowe +0,5%

 • +0,5 punkt procentowy na koncie oszczędnościowym
 • w dniu przyznania premii konto musi aktywne
 • promocja nie dotyczy podwyższonego oprocentowania jeśli klient korzysta z promocji polegających na podwyższeniu oprocentowania kont oszczędnościowych za nowe środki. 

>>>>> konto w Getin Bank <<<<<

5. Zwrot 2% za raty kredytowe

 • maksymalna kwota zwrotu to 30zł miesięcznie co rocznie daje 360zł
 • kredyt musi być prowadzony przez Getin Bank
 • kredyty musi być uruchomiony po 12 maja 2010r. z wyłączeniem kredytów, których zabezpieczeniem na moment uruchomienia było ubezpieczenie „Parasol ochronny”
 • kredyt na okres min. 12 miesięcy
 • zwrot dotyczy tylko rat kapitałowo-odsetkowych płaconych w terminie i zgodnie z harmonogramem, czyli nadpłaty nie będą brane pod uwagę
 • kredyt nie może być wypowiedziany
 • jeśli klient ma więcej niż 1 kredyt to ma prawo uzyskać korzyści do każdego kredytu, jednak obowiązuje zasada, że maksymalnie można dostać 30zł zwrotu z tytułu rat kredytowych bez względu na to ile klient ma kredytów

6. Zwrot 2% za zakupy kartą kredytową

 • maksymalna kwota zwrotu to 30zł miesięcznie co rocznie daje 360zł
 • zwrotowi podlegają transakcje bezgotówkowe
 • rachunek karty kredytowej musi być aktywny
 • jeśli klient ma więcej niż 1 rachunek karty kredytowej, zwrot liczony jest od karty na której zaksięgowana większą kwotę transakcji

Promocję mamy już za sobą, warto opisać konta bankowe Getin UP.

Główne pozycje opłat

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - krajowy przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę  debetową w przypadku klientów którzy nie ukończyli 28 roku życia
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową w przypadku dokonania (muszą być zaksięgowane w danym miesiącu) transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300zł, 
 • 6,99 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach sieci Euronet oraz Planet Cash
 • 3,5% min. 5zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach
 • 0 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach jeśli klient spełnia warunki "Mój Bank"
 • 4,5% min. 10zł - wypłata gotówki za granicą
 • uwzględniono karty: Visa Debit, Visa Debit SimplyOne, MasterCard Debit

Główne warunki "Mój Bank":

 • posiadanie konta osobistego w Getin Banku
 • comiesięczny wpływ wynagrodzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000zł
 • comiesięczne transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300zł (muszą zostać zaksięgowane)
 • otworzenie/posiadanie Konta Oszczędnościowego w Getin Bank
 • wyrażenie zgody na marketing drogą sms-ową i e-mailową

>>>>> konto w Getin Bank <<<<<

>>>>> konto w Getin Bank - telefon <<<<<

nowy program Mój Bank w Getin Bank