Przedłużenie promocji w BGŻ BNP Paribas

60zł + 60zł za konto BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas ponownie reklamuje swoje konto i oferuje 120zł premii. Wcześniejsza promocja zakończyła się 10 lutego 2016r. Różnica w regulaminie polega na podmianie dat oraz zrezygnowano z wpływu na konto w wysokości min. 1000zł wstawiając za to warunek dokonania płatności kartą na kwotę min. 500zł. Warunki promocji są niezwykle proste, można więc w łatwy sposób zyskać dwa razy po 60zł oraz oprocentowanie wynoszące 4% choć te ma pewne ograniczenia.

Główne warunki regulaminu

 • czas na rejestrację mamy do 25 lutego 2016r. lub wyczerpania puli 1000 pierwszych uczestników (organizator zapowiada że strona promocyjna będzie dostępna tak długo nim nie zostanie przekroczona wspomniana liczba, nie dłużej jednak niż do 25 lutego 2016r.)
 • udział w promocji należy zgłosić z strony promocyjnej a konto wraz z kartą debetową otworzyć z linku aktywacyjnego który otrzymamy po zarejestrowaniu
 • pełna aktywacja konta wraz z kartą musi zostać zakończona najpóźniej do 29 lutego 2016r.
 • osoby które posiadają lub posiadały konto w BGŻ S.A., BNP Paribas oraz BGŻ BNP Paribas nie mogą brać udziału w promocji
 • podczas rejestracji należy wypełnić niezbędne dane oraz wyrazić zgody na przekazywanie danych
 • do 11 marca 2016r. otrzymamy email z linkiem oraz kodem który posłuży do zalogowania na stronie promocyjnej
 • do 28 marca 2016r. na stronie promocyjnej (po zalogowaniu) należy wpisać numer rachunku bankowego który został otworzony w ramach promocji
 • nagrody są zwolnione z opodatkowania

Pierwsza nagroda 60zł

 • na dzień 29 lutego 2016r. konto oraz karta muszą być aktywne tzn. nie mogą być zablokowane oraz zastrzeżone
 • w marcu 2016r. należy wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową na łączną kwotę min. 500zł
 • za spełnienie warunków promocji bank przyzna nam 60zł premii
 • o przyznaniu premii zostaniemy powiadomieni do 7 kwietnia 2016r. a wypłata na konto nastąpi do 19 kwietnia 2016r.

Druga nagroda 60zł

 • należy spełnić warunki opisane powyżej
 • w kwietniu 2016r. należy wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową na łączną kwotę min. 500zł
 • za spełnienie warunków promocji bank przyzna nam 60zł premii
 • o przyznaniu premii zostaniemy powiadomienie do 13 maja 2016r. a wypłata na konto nastąpi do 31 maja 2016r.

Niespełnienie warunków przyznania drugiej premii nie powoduje utraty przyznania tej pierwszej. Możemy więc nie wykonywać obrotu kartą i jeśli spełnimy warunki dotyczące nagrody w lutym to dostaniemy 60zł warto jednak wydać 500zł by otrzymać drugie 60zł co razem daje 120zł.

Jeśli nie zdążyliśmy skorzystać z promocji powyżej to gdy wniosek o konto wyślemy do 29 lutego 2016r. otrzymamy brak opłaty za konto przez 12 miesięcy oraz 4% oprocentowanie (promocje poniżej łączą się również z promocją powyżej tj. 120zł).

Darmowe konto przez 12 miesięcy:

 • dodatkowo otrzymujemy 0 zł za prowadzenie konta przez najbliższe 12 miesięcy nawet wtedy gdy na konto nie wpłynie min. 1.000zł jeśli konto i kartę otworzymy przez internet korzystając m.in. ze strony promocyjnej lub tej poza promocją

4% oprocentowanie na koncie

 • w ramach kolejnej promocji otrzymujemy 4% oprocentowania na koncie przez najbliższe 12 miesięcy od dnia otwarcia konta, do wysokości najwyższego zaksięgowanego wpływu maksymalnie do 5.000zł, dla pozostałych środków pieniężnych zastosowanie ma wtedy standardowe oprocentowanie czyli 0%,
  Przykład: na konto wypływa nam 4.500zł a potem 3.000zł. Oprocentowane będzie więc saldo do 4.500zł.
 • konto otwieramy wraz z kartą debetową i musi być ona aktywna
 • na koncie w danym miesiącu musi zostać zanotowany wpływ na min. 1 grosz z zastrzeżeniem że wpływ pochodzi z innego banku lub z konta w BGŻ BNP Paribas ale jest ono prowadzone na inną osobę
 • oferta 4% nie dotyczy osób posiadających konto w BGŻ BNP Paribas 6 miesięcy przed otwarciem nowego konta
 • należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyciągi z konta wysyłane na adres email
 • karta musi być aktywna

Konto w BGŻ BNP Paribas - opłaty

 • 0 zł - za prowadzenie konta przez 12 miesięcy zostało opisane powyżej, jeśli jednak nie spełnimy warunków promocji to opłaty za prowadzenie wyniosą:
 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana gdy klient nie ukończył 26 roku życia
 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta gdy w danym miesiącu wpłynie min. 1.000zł
 • 10 zł - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku gdy nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową gdy klient nie ukończył 26 roku życia
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową gdy w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300zł
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową gdy nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach krajowych