100zł premii za konto w BGŻ BNP Paribas

50zł + 50zł = 100zł za konto BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas ponownie reklamuje swoje konto i tym razem oferuje 100zł premii. Promocja podobna jest do poprzedniej z tą różnicą, że teraz otrzymać możemy 30zł mniej. Kolejny raz uczestnicy dzieleni są na tych którzy zarejestrują się tym razem do 25 maja z tymi od 26 maja. Obie grupy uczestników muszą wykonać praktycznie te same czynności, z tą różnicą że drudzy mają przesunięcie o jeden miesiąc. Regulamin promocji staje się przez to mniej czytelny, dłuższy a ilość dat trudna do ogarnięcia. Wystarczyło pierwszej grupie dać te same warunki co drugiej i byłoby po problemie.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

Główne warunki regulaminu

 • czas na rejestrację mamy do 25 czerwca 2016r. lub wyczerpania puli 2500 pierwszych uczestników (organizator zapowiada że strona promocyjna będzie dostępna tak długo nim nie zostanie przekroczona wspomniana liczba, nie dłużej jednak niż do 25 czerwca 2016r., gdy pula nagród zostanie wyczerpana to na stronie promocyjnej pojawi się  o tym informacja a wnioski nie będą przymowane)
 • udział w promocji należy zgłosić ze strony promocyjnej a konto wraz z kartą debetową otworzyć z linku aktywacyjnego który otrzymamy po zarejestrowaniu
 • pełna aktywacja konta wraz z kartą musi zostać zakończona najpóźniej do:
  • 31 maja 2016r. jeśli rejestrowaliśmy się do 25 maja 2016r.
  • 30 czerwca 2016r. jeśli rejestrowaliśmy się od 26 maja 2016r. do 25 czerwca 2016r.
 • podczas rejestracji należy wypełnić niezbędne dane oraz wyrazić zgody na przekazywanie danych
 • w przypadku gdy dokonaliśmy rejestracji do 25 maja 2016r.:
  • do 17 czerwca 2016r. otrzymamy email z linkiem oraz kodem który posłuży do zalogowania na stronie promocyjnej
  • do 22 lipca i 16 sierpnia 2016r. na stronie promocyjnej (po zalogowaniu) należy wpisać numer rachunku bankowego który został otworzony w ramach promocji (podano dwie daty ponieważ obie nagrody są od siebie niezależne)
 • w przypadku gdy dokonaliśmy rejestracji od 26 maja 2016r. do 25 czerwca 2016r.:
  • do 20 lipca 2016r. otrzymamy email z linkiem oraz kodem który posłuży do zalogowania na stronie promocyjnej
  • do 26 sierpnia i 26 września 2016r. na stronie promocyjnej (po zalogowaniu) należy wpisać numer rachunku bankowego który został otworzony w ramach promocji (podano dwie daty ponieważ obie nagrody są od siebie niezależne)
 • w dniu wypłaty nagród konto i karta muszą być aktywne
 • regulamin nie zabrania rezygnacji z karty oraz konta po otrzymaniu premii
 • nagrody są zwolnione z opodatkowania
 • osoby które posiadają lub posiadały konto w BGŻ S.A., BNP Paribas oraz BGŻ BNP Paribas nie mogą brać udziału w promocji

Pierwsza nagroda 50zł

 • w przypadku gdy dokonaliśmy rejestracji do 25 maja 2016r. należy:
  • w czerwcu 2016r. wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową na łączną kwotę min. 500zł
  • w czerwcu 2016r. min. 1 raz zalogować się do systemu bankowości internetowej
  • o przyznaniu premii zostaniemy powiadomieni do 20 lipca 2016r. a wypłata na konto nastąpi do 28 lipca 2016r.
 • w przypadku gdy dokonaliśmy rejestracji od 26 maja 2016r. do 25 czerwca 2016r. należy:
  • w lipcu 2016r. wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową na łączną kwotę min. 500zł
  • w lipcu 2016r. min. 1 raz zalogować się do systemu bankowości internetowej
  • o przyznaniu premii zostaniemy powiadomieni do 19 sierpnia 2016r. a wypłata na konto nastąpi do 30 sierpnia 2016r.
 • za spełnienie warunków promocji bank przyzna nam 50zł premii

Druga nagroda 50zł

 • w przypadku gdy dokonaliśmy rejestracji do 25 maja 2016r. należy:
  • w lipcu 2016r. wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową na łączną kwotę min. 500zł
  • w lipcu wykonać min. 1 przelew wychodzący dokonany poprzez bankowość internetową
  • o przyznaniu premii zostaniemy powiadomieni do 19 sierpnia 2016r. a wypłata na konto nastąpi do 30 sierpnia 2016r.
 • w przypadku gdy dokonaliśmy rejestracji od 26 marca 2016r. do 25 czerwca 2016r. należy:
  • w sierpniu 2016r. wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową na łączną kwotę min. 500zł
  • w sierpniu wykonać min. 1 przelew wychodzący dokonany poprzez bankowość internetową
  • o przyznaniu premii zostaniemy powiadomieni do 20 września 2016r. a wypłata na konto nastąpi do 29 września 2016r.
 • za spełnienie warunków promocji bank przyzna nam 50zł premii

Niespełnienie warunków przyznania jednej z premii nie powoduje utraty przyznania tej drugiej. Możemy więc otrzymać 50zł lub 100zł.

Jeśli nie zdążyliśmy skorzystać z promocji powyżej to gdy wniosek o konto wyślemy do 29 września 2016r. otrzymamy brak opłaty za konto przez 3 lata (promocja poniżej łączy się z promocją powyżej tj. 100zł).

Darmowe konto przez 3 lata:

 • dodatkowo otrzymujemy 0 zł za prowadzenie konta przez najbliższe 36 miesięcy nawet wtedy gdy na konto nie wpłynie min. 1.000zł jeśli konto i kartę otworzymy przez internet korzystając m.in. ze strony promocyjnej lub tej poza promocją
 • do konta należy dobrać kartę kredytową oraz dostęp do bankowości internetowej

iKonto - opłaty

 • 0 zł - za prowadzenie konta przez 36 miesięcy zostało opisane powyżej, jeśli jednak nie spełnimy warunków promocji to opłaty za prowadzenie wyniosą:
 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana gdy klient nie ukończył 26 roku życia
 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta gdy w danym miesiącu wpłynie min. 1.000zł
 • 10 zł - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku gdy nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową gdy klient nie ukończył 26 roku życia
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową gdy w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300zł
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową gdy nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach krajowych