Konto w PKO BP z wnioskiem rodzina 500+ online

Konto za Zero w PKO BP dla rodziny 500+

PKO BP ma w swojej ofercie konto bankowe przeznaczone dla tych osób które pobierają lub mają zamiar pobierać świadczenia pieniężne z programu rządowego Rodzina 500+. Konto to różni się od Konta za Zero mniejszą opłatą i warunkiem znoszącym tą opłatę do 0zł. Sprawdźmy jak prezentuje się konto z programem 500+ na tle oferty standardowej.

Opłaty za Konto za Zero Rodzina 500+

 • 0 zł - brak opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku 
 • 0 zł - przelew przez internet
 • 0 zł - brak opłaty miesięcznej za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200zł
 • 1,90 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki w oddziałach PKO BP
 • 0 zł - wypłata gotówki w  bankomatach PKO BP za pomocą karty lub aplikacji mobilnej
 • 3% min. 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach

W przypadku braku wpływu świadczenia 500+ na rachunek PKO Konto za Zero na szczególnych warunkach cenowych przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe, rachunek ten oraz wydane do niego karty debetowe będzie prowadzony przez PKO Bank Polski SA, na standardowych warunkach cenowych obowiązujących dla rachunku PKO Konto za Zero, od kolejnego miesiąca po upływie tego okresu.

Opłaty za Konto za Zero PKO BP - gdy na konto nie wpływa świadczenie

 • 0 zł - brak opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku jeśli do konta została wydana karta debetowa
 • 6,90 zł - opłata miesięczna za prowadzenie rachunku jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew przez internet
 • 0 zł - brak opłaty miesięcznej za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300zł
 • 6,90 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki w oddziałach PKO BP
 • 0 zł - wypłata gotówki w  bankomatach PKO BP za pomocą karty lub aplikacji mobilnej
 • 3% min. 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach

Różnice w opłatach:

 • brak miesięcznej opłaty za konto z programem 500+ nawet gdy do konta nie została wydana karta debetowa
 • 200zł a nie 300zł dla sumy transakcji zwalniających z opłaty za kartę debetową
 • 1,90zł a nie 6,90zł za kartę w przypadku gdy w miesiącu nie dokonano ww. transakcji

 O wnioskach online rodzina 500+ w PKO BP

"Wniosek Rodzina 500+ można wypełnić i wysłać online w serwisie iPKO od 1 kwietnia 2016 r. Aby otrzymać  świadczenie wychowawcze za okres od kwietnia do czerwca 2016 r., Wniosek Rodzina 500+ musi zostać wypełniony i wysłany przez serwis iPKO do 1 lipca 2016 r. do godz. 23:59. W przypadku wypełnienia i złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za poprzednie miesiące. Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2017 r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.

Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego emp@tia."

Obsługa wniosku Rodzina 500+

"Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.

Krok 2:  Zaloguj się do serwisu nowe iPKO i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ („Oferty i wnioski”=> „Wnioski do złożenia”). Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych w serwisie iPKO, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.

Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez 10 lat od momentu wysłania wniosku.

Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego emp@tia.

Krok 5: Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego)

Krok 6: Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokona analizy wniosku.

Krok 7: Po rozpatrzeniu wniosku przez Organ prowadzący w gminie i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, będziesz otrzymywać co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+."

Jak wypełnić wniosek 500+

 • "Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do serwisu iPKO, w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski do złożenia”.
 • Złożenie Wniosku Rodzina 500+ jest możliwe w serwisie nowe iPKO. Jeżeli korzystasz z dotychczasowego iPKO i chcesz przełączyć się na nową wersję serwisu, wybierz przycisk „Nowe iPKO” widoczny w lewym górnym rogu serwisu. Przełączenie nastąpi w ramach aktualnej sesji logowania.
 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu iPKO.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy Użytkownicy serwisu nowe iPKO, z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli rachunki w PKO Banku Polskim za pośrednictwem przelewu aktywacyjnego.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
 • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
 • Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosku w wersji uproszczonej – prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 
  • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
  • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
  • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Informacje dotyczące załączników:
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF."

źródło: PKO BP

Składając wniosek przez internet wybierz dostarczenie umowy przez kuriera w przeciwnym razie przed wysłaniem wniosku online Rodzina 500+ będzie trzeba udać się do placówki bankowej PKO BP celem weryfikacji swojej tożsamości.