Zwrot za zakupy dla Klientów T-Mobile Usługi bankowe - zmiany

5% zwrotu za transakcje kartą
w T-Mobile Usługi Bankowe

T-Mobile Usługi Bankowe od 1 sierpnia 2016r. wprowadza zmiany w promocji w której otrzymujemy zwrot pieniędzy za transakcje dokonane kartą debetową (i kredytową od 1 sierpnia 2016r.). Dla przypomnienia wklejam poprzedni artykuł obowiązujący do końca lipca 2016r. wraz z wykazem zmian. Osoby które otworzą konto od 1 czerwca 2016r. obowiązuje poprawiony regulamin bez czekania na 1 sierpień.

5% cashback za zakupy kartą w T-Mobile UB

 • promocja trwa do odwołania a o jej ewentualnym zakończeniu bank poinformuje nas nie później niż 2 miesiące przed jej zakończeniem
 • promocja jest dostępna również dla obecnych klientów banku
 • należy:
  • posiadać lub otworzyć rachunek w T-Mobile Usługi Bankowe wraz z kartą debetową
  • wyrazić zgodę marketingową na przetwarzanie danych
  • wyrazić zgodę na weryfikację historii zobowiązań
  • zapewnić w danym miesiącu wpływ na konto z tytułu wynagrodzenia za pracę lub stypendium lub renty lub emerytury lub wpływ na konto o łącznej wartości min. 2.000zł (nie wliczają się wpływy z rachunków T-Mobile Usługi Bankowe i Alior Banku, można jednak dokonywać wpłać z innych kont uczestnika promocji jeśli konta te założone są w innych bankach)
  • osoby mające otwarte konto przed 2 listopada 2015r. muszą skontaktować się z infolinią i zgłosić chęć udziału w promocji
 • bank zwraca 5% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, maksymalnie 25zł miesięcznie
 • transakcje wykonane ponad limit czyli 500zł nie są objęte promocją i tzw. nadwyżka płatności nie przenosi się na nowy miesiąc
 • premia przyznawana jest do 15-ego następnego miesiąca
 • w dniu przyznana premii konto musi być otwarte
 • do 5% zwrotu wliczane są transakcje dokonane przez internet z zastrzeżeniem podanym poniżej
 • do transakcji bezgotówkowych nie wliczają się transakcje zwrócone oraz dokonane w punktach:
  • określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
  • określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
  • określający m.in. usługi transportowe
  • określający instytucje finansowe
  • określający brokerów ubezpieczeniowych
  • określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
  • określający internetowe przekazy pieniężne

Zmiany od 1 sierpnia 2016r. (osoby które otworzą konto od 1 czerwca 2016r. obowiązuje poprawiony regulamin od dnia zawarcia umowy)

 • zmianie ulega nazwa Promocji z „5% zwrotu kwoty zakupów dla Klientów T-Mobile Usługi Bankowe” na „Zwrot za zakupy dla Klientów T-Mobile Usługi bankowe”
 • bank zwraca 5% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową oraz kredytową (karty sumują się)
 • usunięto wymóg wpłaty na konto kwoty min. 2.000zł
 • do transakcji bezgotówkowych nie wliczanych do obrotu dodano transakcje dokonane w punktach (Merchant Category Code) o numerze 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.
 • dla konta Freemium:
  • należy dokonać transakcji kartami na min. 200zł miesięcznie
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 15zł
 • dla konta Premium:
  • należy dokonać transakcji kartami na min. 500zł miesięcznie
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 25zł
  • w promocji nie weźmiemy udziału jeśli przystąpiliśmy do promocji „Jump Comfort bez telefonu z kontem bankowym (www)” albo „Internet Comfort LTE 4G z kontem bankowym”

Regulamin.

Promocja T-Mobile Usługi Bankowe jest godna uwagi i z pewnością przyciągnie nowych klientów. Przejdźmy teraz do opisania konta osobistego.

T-Mobile Usługi Bankowe - konto bankowe do 31 lipca 2016r.

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - 10 przelewów ekspresowych w danym miesiącu
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 200zł
 • 6 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce i na świecie
 • 0 zł - pierwsze 3 wpłaty w miesiącu w wpłatomatach Euronet
 • 0,5% min. 1zł - każda kolejna wpłata w miesiącu we wpłatomacie Euronet

Opłaty za konta od 1 sierpnia 2016r. (osoby które otworzą konto od 1 czerwca 2016r. obowiązuje poniższa tabela bez czekania na 1 sierpnia)

Konto Freemium

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 200zł (do obrotu wlicza się również karta kredytowa)
 • 6 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - opłata za 3 pierwsze wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce i na świecie
 • 6 zł - opłata za 4 i kolejną wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce i na świecie
 • 0 zł - pierwsza wpłata gotówki w wpłatomacie w danym miesiącu
 • 0,5% min. 1zł - każda kolejna wpłata w miesiącu we wpłatomacie
 • 6 zł - przelew ekspresowy

Konto Premium a Freemium - główne różnice

 • Premium - 0/18,90 zł miesięczna opłata za konto
  0zł jeśli w miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 500zł - wliczane są karty kredytowe
 • Freemium - brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
 • Premium - brak opłaty za kartę debetową
 • Freemium - 0/6 zł miesięczna opłata za kartę debetową
  0 zł gdy w miesiącu dokonano transakcji na min. 200zł - wliczane są karty kredytowe
 • Premium - brak opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą
 • Freemium - 0/6 zł - opłata za wypłatę gotówki  w bankomatach w Polsce i za granicą
  0 zł za 3 pierwsze wypłaty w miesiącu
 • Premium - maksymalny miesięczny zwrot za zakupy wynosi 25zł
 • Freemium - maksymalny miesięczny zwrot za zakupy wynosi 15zł

>> konto w T-Mobile Usługi Bankowe <<

 t-mobile usługi bankowe konto

cashback za zakupy w T-Mobile Usługi Bankowe