100 zł premii za konto w Idea Bank z Money Mania 7

100 zł premii za otworzenie konta oszczędnościowego
w Idea Bank

W kolejnej edycji programu Money Mania do zdobycia jest 100zł za otworzenie oszczędnościowego w Idea Bank. Oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi 1-3% i zależy ono od środków jakie mamy ulokowane na koncie osobistym. 100zł w promocji możemy zdobyć w bardzo prosty sposób, minusem jest jednak to że pula nagród jest ograniczona i wynosi 500 osób. Premię zdobędą ci którzy najwcześniej wysłali wnioski. Przejdźmy zatem do opisania szczegółów najnowszej promocji.

 > Money Mania <

Główne warunki regulaminu Money Mania 7

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli nagród 500 sztuk i nie dłużej niż do końca 24 lipca 2016r.
 • należy:
  • zarejestrować się na tej stronie i uzupełnić niezbędne dane
  • wniosek o konto oszczędnościowe Zośka Pro wysyłamy ze strony promocyjnej 
  • konto koniecznie otworzyć z linku aktywacyjnego, dzięki temu Idea Bank będzie mógł przesłać informację do organizatora o otworzeniu konta z ich polecenia
  • najpóźniej do 21 dni od dnia złożenia wniosku i nie później niż do 14 sierpnia 2016r. mieć już podpisaną umowę o konto oraz zasilić konto oszczędnościowe Zośka Pro jednorazową kwotą nie mniejszą niż 1.000zł
  • najpóźniej do 14 sierpnia 2016r. na stronie promocyjnej wpisać numer nowo otworzonego konta oszczędnościowego Zośka Pro
  • wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • adres e-mail podany na stronie promocyjnej musi być taki sam jaki wpiszemy we wniosku o konto
 • o przyznaniu premii zostaniemy powiadomieni e-mailem do 20 sierpnia 2016r.
 • premia zostanie przelana na konto oszczędnościowe najpóźniej do 31 sierpnia 2016r.
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które wysłały wniosek lub posiadają dowolny produkt w Idea Bank

Oprocentowanie na koncie oszczędnościowym Zośka Pro

Oprocentowanie konta oszczędnościowego Zośka Pro uzależnione jest od ilości środków pieniężnych trzymanych na koncie osobistym w Idea Bank. Oprocentowanie liczone jest na każdy dzień osobno.

3% - otrzymamy do 10-krotności środków jakie posiadamy na dany dzień na koncie osobistym. Przykład: na koncie osobistym mamy 1.000zł, to oprocentowanie 3% na koncie oszczędnościowym dostępne będzie do 10.000zł a nadwyżka będzie oprocentowana w wysokości 1%.

1% - to oprocentowanie otrzymamy jeśli nie posiadamy konta osobistego lub środki na koncie oszczędnościowym przekraczają 10-krotność środków na koncie osobistym z zastrzeżeniem że oprocentowanie 1% dotyczyć będzie kwoty ponad 10-krotność, przykład: Na koncie osobistym posiadamy 1.000zł a na koncie oszczędnościowym 17.000zł. Oprocentowanie 3% obejmie kwotę 10.000zł, a oprocentowanie 1% obejmie kwotę 7.000zł.

Główne opłaty konto oszczędnościowe Zośka Pro:

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu między rachunkami
 • 5 zł - każdy kolejny przelew w miesiącu między rachunkami lub przelew na konto w innym banku

Główne opłaty konto osobiste tzw. Konto Idealne

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach krajowych