400zł premii w Money Mania 8

400zł premii za otworzenia konta w mBanku
oraz 3% oprocentowanie konta do 3.000zł

Obecna edycja Money Mania 8 uległa zmianie na korzyść dla tych którzy jeszcze nie otworzyli konta. Wysyłając wniosek ze strony promocyjnej możemy otrzymać 100zł + 300zł premii ale tak jak poprzednio ugranie pełnych 400zł wymagać będzie od nas sporej aktywności w wydawaniu pieniędzy.

Promocja ta jest rozwinięciem promocji opisywanej w artykule 300zł premii za konto osobiste w mBanku. Jaka jest więc różnica? Tutaj dodatkowo dostać możemy 100zł premii i otwieramy tylko ekonto standard, tam zaś możemy wybrać jeszcze ekonto plus. Kolejna różnica jest taka, że 100zł premii otrzymamy jeśli nie mieliśmy konta w mBanku po 1 października 2015r., nawet gdy wcześniej je mieliśmy i zamknęliśmy. W promocji 300zł premii za konto osobiste w mBanku premię otrzymamy tylko wtedy gdy nie mieliśmy konta oszczędnościowego rozliczeniowego w mBanku po 1 stycznia 2015r.. Co więc w przypadku gdy posiadaliśmy wcześniej konto i zamknęliśmy je przez 1 października 2015r.? Otrzymamy 100zł premii ale nie będziemy mogli uzyskać dodatkowe 300zł. W skrócie: 100zł otrzymujemy od organizatora promocji Money Mania a 300zł bezpośrednio od mBanku, obie promocje są od siebie niezależne, można otrzymać 100zł w Money Mania rezygnując z 300zł premii w mBanku.

 > Money Mania <

Główne warunki regulaminu

 • czas na rejestrację w promocji mamy do końca 28 sierpnia 2016r.
 • należy:
  • zarejestrować się na tej stronie i uzupełnić niezbędne dane
  • wniosek o eKonto standard wysyłamy ze strony promocyjnej
  • konto koniecznie otworzyć z linku aktywacyjnego, dzięki temu mBank będzie mógł przesłać informację do organizatora o otworzeniu konta z ich polecenia
  • najpóźniej do 11 września 2016r. mieć już podpisaną umowę o konto
  • najpóźniej do 2 października 2016r. wykonać min. 5 dowolnych transakcji (wliczają się: płatność kartą, przelew na konto w innym banku, płatność internetowa), (nie wliczają się: wypłaty z bankomatów, przelewy na konto w mBanku, transakcje anulowane)
  • najpóźniej do 2 października na stronie promocyjnej wpisać numer nowo otworzonego konta
  • wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • adres e-mail podany na stronie promocyjnej musi być taki sam jaki wpiszemy we wniosku o konto
 • o przyznaniu premii zostaniemy powiadomieni e-mailem do 31 października 2016r.
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające dowolny produkt w mBank od 1 października 2015r.

 100 zł premii - od organizatora Money Mania

 • premię 100zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki przedstawione powyżej
 • premia zostanie przelana na konto najpóźniej do 30 listopada 2016r.

100zł premii opisanej powyżej otrzymamy jeśli spełnimy powyższe warunki i zapiszemy się do 28 sierpnia. Dodatkowe 300zł otrzymamy bezpośrednio od mBanku. Obie promocje są od siebie niezależne ale mogą się łączyć, dzięki czemu zgarnąć można 400zł.

Jeśli konto otworzymy po zakończeniu promocji Money Manii tj. 28 sierpnia to i tak możemy otrzymać 300zł premii za otworzenie konta w mBanku i nie trzeba wtedy otwierać konta przez stronę promocyjną.

Główne warunki regulaminu 300 zł premii - maksymalnie 50 zł miesięcznie przez 6 miesięcy

 • czas na wysłanie wniosku o konto plus lub standard mamy do końca 31 października 2016r.
 • premię od banku otrzymamy za:
  • 2% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą lub BLIKiem
  • bank zwraca maksymalnie 50zł miesięcznie przez 6 miesięcy
 • transakcje naliczane są od drugiego miesiąca
 • premia naliczana jest przez 6 następujących po sobie miesięcy
 • transakcje w danym miesiącu muszą być zaksięgowane
 • transakcje w danym miesiącu muszą przekroczyć 250 zł
 • należy zapewnić wpływ na konto min. 1.000zł (nie wliczają się przelewy z innych kont uczestnika promocji)
 • należy min. 1 raz w miesiącu zalogować się do aplikacji mobilnej
 • premia wypłacana jest do końca następnego miesiąca po którym spełniono warunki
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające rachunek w mBanku po 1 stycznia 2015r.

3% oprocentowanie konta

 • dodatkowo otrzymujemy oprocentowanie konta w wysokości 3% dla środków pieniężnych do 3.000zł
 • kwota powyżej 3.000zł nie jest oprocentowana
 • odsetki naliczane są przez 7 miesięcy licząc od miesiąca w którym zawarto umowę
 • w trakcie trwania promocji zmiana konta na innych rachunek (np. z konta plus na standard) pozbawi nas dalszego naliczania odsetek
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające rachunek w mBanku po 1 stycznia 2015r.

Główne opłaty ekonto standard:

 • 0zł opłata za konto 
 • 0zł przelew krajowy internetowy
 • 0zł miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu wykonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
 • 4zł miesięczna opłata za kartę jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0zł darmowe bankomaty PLN: Euronet, Planet Cash i BZWBK
 • 3% min. 5zł max. 9zł za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach w kraju
 • 0zł opłata za transakcję BLIKiem

Główne opłaty ekonto plus:

 • 0zł opłata za konto jeśli wpływ na konto wynosi min. 1.000zł
 • 5zł opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0zł przelew krajowy internetowy
 • 0zł miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu wykonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
 • 4zł miesięczna opłata za kartę jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0zł opłata za wypłatę gotówki w PLN w bankomatach w kraju
 • 0zł opłata za transakcję BLIKiem

Regulamin promocji 1. Regulamin promocji 2.