240zł zwrotu za konto w Orange Finanse

Konto bankowe w Orange Finanse
i do 240zł premii za faktury z Orange

Orange Finanse to połączenie Orange Polska S.A. z mBankiem. W ramach promocji możemy otrzymać do 10zł zwrotu miesięcznie za usługi opłacane w sieci telefonicznej Orange. Premia przekazywana będzie do 24 miesięcy co razem daje 240zł. Podstawowym warunkiem jest jednak posiadanie usług w Orange np. abonament telefoniczny + internet oraz wykonanie kartą debetową transakcji na min. 300zł. Sprawdźmy warunki najnowszej promocji.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2016 - warunki regulaminu

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 9 listopada 2016r.
 • należy:
  • otworzyć konto osobiste w Orange Finanse
  • w danym miesiącu wykonać kartą debetową transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300zł (nie wliczają się transakcje internetowe, telefoniczne, niezaksięgowane)
  • wyrazić niezbędne zgody
  • numer telefonu w Orange Finanse musi być zgody z numerem w Orange na który są wystawiane faktury
 • w ramach promocji bank przyzna przyzna nam:
  • 5zł miesięcznie jeśli mamy co najmniej jedną aktywną mobilną usługę abonamentową w sieci Orange (np. abonament na telefon/kartę SIM z lub bez telefonu lub internet mobilny)
  • 10zł miesięcznie  jeśli mamy co najmniej jedną aktywną mobilną usługę abonamentową w sieci Orange oraz co najmniej jedną aktywną stacjonarną usługę abonamentową (np. abonament na stacjonarny internet lub telefon) oraz jesteśmy uprawnieni do rabatu za połączenie usług mobilnych i stacjonarnych w Orange
 • premia będzie przyznawana przez 24 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od otwarcia konta, w których powyższe warunki zostały spełnione, razem więc można zarobić 5zł*24=120zł lub 10zł*24=240zł
 • w przypadku przeniesienia numeru do Orange premia będzie naliczana przez 24 miesiące od miesiąca w którym przenieśliśmy numer
 • usługi o których mowa powyżej nie dotyczą usług oferowanych przez nju mobile
 • premia przelewana będzie na konto Orange do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniono warunki
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • jeśli posiadaliśmy konto w Orange Finanse od 2 października 2014r. to nie możemy przystąpić do promocji

Dobry Start, jesień 2016 - warunki regulaminu

Otwierając konto w Orange przystępujemy również do promocji opisanej poniżej. Promocje łączą się.

 • należy posiadać co najmniej jedną aktywną mobilną usługę abonamentową w sieci Orange (np. abonament na telefon/kartę SIM z lub bez telefonu lub internet mobilny)
 • w ramach promocji otrzymujemy gwarancję niezmienności opłat przez 24 miesiące:
  • 0 zł - prowadzenie konta
  • 0 zł - krajowe przelewy internetowe
  • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę debetową
  • 0 zł - darmowe bankomaty w Polsce
  • kartę należy zamówić podczas składania wniosku o konto
 • w ramach promocji dodatkowo otrzymujemy:
  • oprocentowane konto oszczędnościowe 3,5% do 10.000zł na 6 miesięcy
  • konto oszczędnościowe należy otworzyć podczas składania wniosku o konto osobiste lub (nie później niż do 60 dni od daty otwarcia konta wyrażając jednocześnie zgodę marketingową)
  • w danym należy miesiącu wykonać kartą debetową transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300zł (nie wliczają się transakcje internetowe, telefoniczne, niezaksięgowane)
  • jeśli Rada Polityki Pieniężnej zmieni oprocentowanie więcej niż 0,20 punktów procentowych to bank może zmienić oprocentowanie o nie więcej niż 0,5 punktów procentowych
 • jeśli posiadaliśmy konto w Orange Finanse przed 17 czerwca 2016r. to nie możemy przystąpić do promocji

Główne opłata za konto w Orange Finanse

 • w ramach promocji przez 24 miesiące gwarancja niezmienności opłat:
  • 0 zł - prowadzenie konta
  • 0 zł - krajowe przelewy internetowe
  • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę debetową
  • 0 zł - darmowe bankomaty w Polsce
 • opłaty poza promocją:
 • 0 zł - brak opłaty za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - brak opłaty za przelew krajowy
 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę debetową
 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za korzystanie z bankomatów krajowych w PLN w jeżeli:
  • w miesiącu dokonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
  • lub w miesiącu nie dokonano transakcji w bankomacie krajowym
  • lub klient nie ukończył 18 lat
 • 5 zł - miesięczna opłata za korzystanie z bankomatów jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - brak opłaty dodatkowej za wypłatę gotówki PLN w bankomatach krajowych

3,5% oprocentowanie konta oszczędnościowego

 • 3,5% oprocentowanie stałe przez 6 miesiący do 10.000zł
 • oprocentowanie poza promocją:
  • 0,50% do kwoty poniżej 50.000zł
  • 0,65% od kwoty 50.000zł do poniżej 100.000zł
  • 0,80% od kwoty 100.000zł do poniżej 200.000zł
  • 1,00% od kwoty 200.000zł
 • 0 zł - brak opłaty za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - brak opłaty za pierwszy przelew krajowy w danym miesiącu
 • 5 zł - opłata za drugi i kolejne przelewy w danym miesiącu

Przy okazji zapraszamy do naszego zestawienia abonamentów telefonicznych, zestawienia ofert na kartę SIM w których pod uwagę brane jest również Orange, jak również do zestawienia internetu mobilnego/domowego.

Regulamin1Regulamin2.

Konto w Orange Finanse <- wniosek