50zł bonus za wynagrodzenie dla klientów T-Mobile Usługi Bankowe

Premia 50 zł za przelew wynagrodzenia
lub wpływ 2.000 zł na konto T-Mobile UB

T-Mobile Usługi Bankowe do 31 marca 2017r. prowadzi promocję w której otrzymać możemy do 50zł za przelew wynagrodzenia za konto lub wpłatę 2.000zł. Udział w promocji nie koliduje z promocją 15/25zł w ramach comiesięcznego cashbacka (Zwrot pieniędzy 5% za zakupy w T-Mobile Usługi Bankowe).

50 zł premia za wynagrodzenie lub wpłatę na konto - promocja dla obecnych klientów

 • promocja trwa do 31 marca 2017r.
 • udział w promocją mogą wziąć te osoby które posiadały rachunek (Freemium lub Premium) na który w grudniu 2016r. nie wpłynęło wynagrodzenie za pracę dokonane przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS lub łączna kwota wpływów w październiku, listopadzie i grudniu 2016r. wynosiła mniej niż 500zł w każdym z tych miesięcy
 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • posiadamy konto i kartę debetową w T-Mobile UB
  • wyrazimy i nie odwołamy w okresie promocji zgodę marketingową i zgodę na weryfikację historii konta (jeśli jej nie mamy to można zadzwonić na infolinię)
  • do końca marca 2017r. na konto wpłynie ww. wynagrodzenie (dowolna kwota) lub zostanie dokonana wpłata na min. 2.000zł z konta spoza T-Mobile UB
  • do końca marca 2017r. zostaną zaksięgowane min. 3 transakcje bezgotówkowe 
 • warunki otrzymania premii gdy na konto wypłynęło wynagrodzenie, stypendium, renta, emerytura
  • po wpływie wynagrodzenia na konto oraz zaksięgowaniu 3 transakcji bezgotówkowych bank w następnym miesiącu przeleje na konto 50zł premii
 • warunki otrzymania premii gdy na konto nie wpłynie ww. wynagrodzenie ale zostanie dokonana wpłata min. 2.000zł
  • 25 zł otrzymamy jeśli w pierwszym miesiącu na konto wpłynie min. 2.000zł i zostaną dokonane 3 ww. transakcje (najpóźniej w marcu)
  • 15 zł otrzymamy jeśli w drugim miesiącu na konto wpłynie min. 2.000zł i zostaną dokonane 3 ww. transakcje (najpóźniej w kwietniu)
  • 10 zł otrzymamy jeśli w trzecim miesiącu na konto wpłynie min. 2.000zł i zostaną dokonane 3 ww. transakcje (najpóźniej w maju)
  • premia przelewana jest w następnym miesiącu w którym zrealizowano warunki promocji
 • premie są zwolnione z opodatkowania
 • do ww. transakcji bezgotówkowych nie wliczają się transakcje dokonane w punktach:
  • określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
  • określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
  • określający m.in. usługi transportowe
  • określający instytucje finansowe
  • określający brokerów ubezpieczeniowych
  • określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
  • określający internetowe przekazy pieniężne
  • określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne

Regulamin.

5% zwrot za zakupy dla Klientów T-Mobile Usługi bankowe - promocja dla nowych i obecnych klientów

 • promocja trwa do odwołania a o jej ewentualnym zakończeniu bank poinformuje nas nie później niż 2 miesiące przed jej zakończeniem
 • możemy otworzyć dwa konta w promocji, dzięki czemu premia na każdym koncie liczona jest osobno
 • promocja jest dostępna również dla obecnych klientów banku
 • należy:
  • posiadać lub otworzyć rachunek w T-Mobile Usługi Bankowe wraz z kartą debetową
  • wyrazić zgodę marketingową na przetwarzanie danych
  • wyrazić zgodę na weryfikację historii zobowiązań
  • osoby mające otwarte konto przed 2 listopada 2015r. muszą skontaktować się z infolinią i zgłosić chęć udziału w promocji
 • bank zwraca 5% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami (debetowa i kredytowa sumują się), maksymalnie 15zł/25zł miesięcznie
 • dla konta Freemium:
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 15zł
  • należy dokonać transakcji kartami na min. 200zł miesięcznie
 • dla konta Premium:
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 25zł
  • należy dokonać transakcji kartami na min. 500zł miesięcznie
  • w promocji nie weźmiemy udziału jeśli przystąpiliśmy do promocji „Jump Comfort bez telefonu z kontem bankowym (www)” albo „Internet Comfort LTE 4G z kontem bankowym”
 • w przypadku posiadania dwóch rachunków objętych promocją, transakcje dokonane karta kredytową w pierwszej kolejności wliczają się do transakcji upoważniających do otrzymania premii w rachunku o najwcześniejszej dacie przystąpienia do promocji
 • transakcje wykonane ponad limit nie są objęte promocją i tzw. nadwyżka płatności nie przenosi się na nowy miesiąc
 • premia przyznawana jest do 15-ego następnego miesiąca
 • w dniu przyznana premii konto musi być otwarte
 • do 5% zwrotu wliczane są transakcje dokonane przez internet z zastrzeżeniem podanym poniżej
 • do transakcji bezgotówkowych nie wliczają się transakcje zwrócone oraz dokonane w punktach:
  • określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
  • określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
  • określający m.in. usługi transportowe
  • określający instytucje finansowe
  • określający brokerów ubezpieczeniowych
  • określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
  • określający internetowe przekazy pieniężne
  • określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne

Promocja T-Mobile Usługi Bankowe jest godna uwagi i z pewnością przyciągnie nowych klientów.

Konto Freemium

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 200zł (do obrotu wlicza się również karta kredytowa)
 • 6 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - opłata za 3 pierwsze wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce i na świecie
 • 6 zł - opłata za 4 i kolejną wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce i na świecie
 • 0 zł - pierwsza wpłata gotówki w wpłatomacie w danym miesiącu
 • 0,5% min. 1zł - każda kolejna wpłata w miesiącu we wpłatomacie

Konto Premium

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli w miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 500zł - wliczane są karty kredytowe
 • 18,90 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce i na świecie
 • 0 zł - wpłata gotówki w wpłatomacie

Konto Premium a Freemium - główne różnice

 • Premium - 0/18,90 zł miesięczna opłata za konto
  0zł jeśli w miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 500zł - wliczane są karty kredytowe
 • Freemium - brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
 • Premium - brak opłaty za kartę debetową
 • Freemium - 0/6 zł miesięczna opłata za kartę debetową
  0 zł gdy w miesiącu dokonano transakcji na min. 200zł - wliczane są karty kredytowe
 • Premium - brak opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą
 • Freemium - 0/6 zł - opłata za wypłatę gotówki  w bankomatach w Polsce i za granicą
  0 zł za 3 pierwsze wypłaty w miesiącu
 • Premium - darmowe wpłatomaty
 • Freemium - tylko jedna na miesiąc darmowe wpłata we wpłatomacie
 • Premium - maksymalny miesięczny zwrot za zakupy wynosi 25zł
 • Freemium - maksymalny miesięczny zwrot za zakupy wynosi 15zł

Regulamin

cashback za zakupy w T-Mobile Usługi Bankowe