mBank - konto podwójnie zarabiające - III edycja programu

Premia do 300 zł za otworzenie konta osobistego w mBanku

mBank ponownie wprowadza promocję na konta osobiste. Tym razem tak jak poprzednio do zdobycia jest 300zł ale by uzyskać cała kwotę trzeba będzie się nieco namęczyć. Nie zrezygnowano również z oprocentowania konta na 3% do 3.000zł do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Do wyboru mamy konto standard lub plus.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

Premia do 300 zł w promocji "Konto podwójnie zarabiające III edycja"

 • czas na wysłanie wniosku o konto standard lub plus mamy do końca 19 kwietnia 2017r.
 • premię od banku otrzymamy jeśli:
  • wyślemy wniosek o otworzenie ekonta standard lub plus najpóźniej do 19 kwietnia 2017r.
  • do konta dobierzemy kartę debetową
 • premia naliczana jest za każdy miesiąc osobno jeśli spełnimy w danym miesiącu warunki: 
  • zapewnimy jednorazowy wpływ na konto w wysokości min. 1.000zł (nie wliczają się przelewy z innych kont uczestnika promocji)
  • min. 1 raz w miesiącu zalogujemy się do aplikacji mobilnej
  • dokonamy transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKiem na łączną sumę min. 250zł (muszą być zaksięgowane, nie wliczają się transakcje zwrócone)
 • premia naliczana jest od transakcji:
  • 2% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą lub BLIKiem
  • bank zwraca maksymalnie 50zł miesięcznie przez 6 miesięcy
  • transakcje naliczane są od drugiego miesiąca
  • premia naliczana jest przez 6 następujących po sobie miesięcy
 • premia wypłacana jest do końca następnego miesiąca po którym spełniono warunki
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające rachunek w mBanku po 1 stycznia 2015r. oraz ci co otwierają rachunek wspólny

3% oprocentowanie konta do 3.000 zł

 • dodatkowo otrzymujemy oprocentowanie konta w wysokości 3% dla środków pieniężnych do 3.000zł
 • kwota powyżej 3.000zł nie jest oprocentowana
 • odsetki naliczane są przez 7 miesięcy licząc od miesiąca w którym zawarto umowę
 • w trakcie trwania promocji zmiana konta na innych rachunek (np. z konta plus na standard) pozbawi nas dalszego naliczania odsetek

Podstawowe opłaty za ekonto standard:

 • 0zł opłata za konto 
 • 0zł przelew krajowy internetowy
 • 0zł miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu wykonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
 • 4zł miesięczna opłata za kartę jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0zł opłata za wypłatę co najmniej 100zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
 • 1,30zł opłata za wypłatę mniej niż 100zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
 • 7zł wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

Podstawowe opłaty za ekonto plus:

 • 0zł opłata za konto jeśli wpływ na konto wynosi min. 1.000zł
 • 5zł opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0zł przelew krajowy internetowy
 • 0zł miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu wykonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
 • 4zł miesięczna opłata za kartę jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0zł opłata za wypłatę co najmniej 100zł w bankomatach w kraju
 • 1,30zł opłata za wypłatę mniej niż 100zł w bankomatach w kraju

Regulamin promocji.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

mBank - 300 zł premii za konto osobiste