Do 400 zł premii z kontem Citi Priority

400zł premia za konto osobiste w Citibanku

Citibank oferuje do 400zł tym którzy zdecydują się otworzyć konto osobiste Citi Priority oraz wykonają transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do konta. Osoby które zdecydują się otworzyć konto i dokonywać na nie wpłaty tytułem wynagrodzenia będą dodatkowo potrzebować produktu kredytowego (np. karty kredytowej, kredytu) by otrzymać premię.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Główne warunki otrzymania premii za konto osobiste

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 1000 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 30 czerwca 2017r.
 • konto osobiste Citi Priority musi zostać aktywowane najpóźniej do 31 lipca 2017r.
 • 100 zł premii na starcie
  • Citibank przyzna 100 zł premii jeśli do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto konto:
   • utrzymamy na rachunkach bankowych Citibanku średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30.000zł (wliczają się konta oszczędnościowe)
    lub
   • otrzymamy na konto środki pieniężne tytułem wynagrodzenia w kwocie nie mniejszej niż 5.000zł oraz na ostatni dzień tego miesiąca posiadamy w Citibanku aktywny produkt kredytowy np. karta kredytowa, pożyczka
 • 6% zwrotu płatności kartą
  • Citibank przez 6 najbliższych miesięcy (liczonych po miesiącu w którym otworzono konto) naliczać nam będzie równowartość 6% wartości transakcji (w tym internetowe) wykonanych kartą
  • do ww. transakcji nie wliczają się transakcje niezaksięgowane w danym miesiącu, zwrócone oraz hazardowe
  • maksymalna miesięczne premia wynosi 50zł co razem daje 300zł
  • dodatkowo w danym miesiącu należy wykonać min. 1 transakcję bezgotówkową na min. 50zł
  • premia będzie przekazywana co miesiąc do 15-ego następnego miesiąca
 • w dniu przyznawania premii umowa o konto nie może być w okresie wypowiedzenia oraz konto nie może być zamknięte
 • z promocji wyłączone są osoby które po 30 czerwca 2016r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe

Citi Priority - główne opłaty za konto osobiste

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto gdy na kontach (w tym oszczędnościowe) mamy średniomiesięczne saldo w wysokości 30.000zł lub na konto wpłynęło 5.000zł oraz posiadamy kartę kredytową lub kredyt
 • 30 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w kraju kartą debeotwą

Regulamin promocji.

> konto osobiste w Citibank <