100 zł za otwarcie konta w ING Bank Śląski S.A.

ING Bank Śląski - 100 zł za otwarcie konta
plus program poleceń

ING Bank Śląski kolejny raz oferuje 100 zł premii za otworzenie konta osobistego. Głównym warunkiem uzyskania premii jest otworzenie konta oraz wykonanie transakcji kartą debetową lub BLIKiem na min. 1.000zł do 31 października 2017r. Dodatkowo możemy wziąć udział w programie poleceń gdzie otrzymujemy 100 zł za poleconą osobę, z zastrzeżeniem że bank policzy nam premię za nie więcej niż 10 osób.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

100 zł premii za otworzenie konta - warunki promocji:

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 31 lipca 2017r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
  • do 31 lipca 2017r. wypełnimy wniosek o otwarcie konta osobistego (Direct lub Komfort) wraz z kartą debetową
  • w przypadku gdy nie posiadamy konta oszczędnościowego w ING to konto osobiste otwieramy razem z kontem oszczędnościowym
  • w przypadku gdy posiadamy już konto oszczędnościowe to do 31 lipca 2017r. wypełniamy formularz na stronie www.ingbank.pl/100formularz
  • do 31 października 2017r. dokonamy transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub BLIKiem na łączną kwotę min. 1.000zł
 • transakcje o których mowa powyżej muszą być zaksięgowane najpóźniej do 5 listopada 2017r. (nie warto więc czekać na ostatnią chwilę), nie mogę być anulowane lub zwrócone
 • należy posiadać nowo otwarte konta oraz kartę debetową na dzień wypłaty premii tj. 15 listopada 2017r.
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem mogą być osoby które od dnia 1 października 2015r. do 18 kwietnia 2017r. nie były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Klasyczne, Student, Komfort, Premium

Po spełnieniu prostych ww. warunków regulaminu bank najpóźniej do 15 listopada 2017r. przeleje na nowo otwarte konto 100 zł premii. Jeśliby konto nam się nie spodobało, możemy je w każdej chwili zamknąć, warto jednak poczekać na przyznanie premii.

Premia opisana powyżej łączy się z tą poniżej, tzn. możemy otrzymać 100 zł w ramach otworzenia nowego konta oraz do 1.000 zł za polecenia lub 50 zł za otworzenie konta z polecenia.

Program poleceń ING - 100 zł premii za polecenie konta

 • konta można polecać do 18 października 2017r.
 • nim zaczniemy polecać konto musimy najpierw zarejestrować się do promocji poleceń
 • polecającym może być osoba która posiada konto osobiste w ING min. 30 dni przed przystąpieniem do promocji
 • polecając konto drugiej osobie podajemy kod który otrzymujemy podczas rejestracji w programie poleceń
 • po przystąpieniu do promocji najpóźniej do 18 października 2017r. musimy wykonać transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKiem na łączną kwotę min. 300 zł a transakcje te muszą zostać zaksięgowane do 30 października 2017r.
 • premię otrzymamy jeśli osoba polecona wykona czynności opisane poniżej dzięki którym będzie mogła otrzymać premię za otworzenie konta z polecenia
 • bank za skutecznie poleconą osobę przyznaje premię w wysokości 100 zł z zastrzeżeniem, że premia zostanie policzona maksymalnie za 10 osób co razem daje 1.000 zł
 • wypłata nagród nastąpi najpóźniej do 25 lutego 2018r.
 • do wypłacanej premii bank dorzuca podatek dochodowy i przekazuje go do urzędu skarbowego

Program poleceń ING - 50 zł premii dla poleconego

 • poleconym możemy zostać jeśli przed przystąpieniem do promocji przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadaliśmy konta osobistego w ING
 • podczas zakładania konta (Direct, Komfort, Premium) należy podać kod otrzymany od polecającego
 • najpóźniej do 18 października 2017r. musimy wyrazić zgodę na to by bank poinformował polecającego o tym, że otworzyliśmy konto z jego polecenia i czy spełniliśmy warunki promocji (zgodę można wyrazić podczas otwierania konta lub po otworzeniu w Moje ING lub w placówce banku)
 • przez 2 najbliższe miesiące kalendarzowe (wliczając miesiąc w którym otwarto konto lub jeśli wolimy to mogą to być miesiące następujące po miesiącu w którym otworzyliśmy konto) musimy wykonać transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKiem na łączną kwotę min. 300 zł a transakcje te zostaną zaksięgowane najpóźniej do 18 stycznia 2018r.
 • wypłata nagród nastąpi najpóźniej do 25 lutego 2018r.
 • nagroda jest zwolniona z opodatkowania
 • nowy klient, który otworzył konto w ramach promocji „Poleć konto znajomemu”, nie może przystąpić do promocji, jako obecny posiadacz konta i tym samym nie może polecać konta w ramach promocji nowym klientom

Ostatni ww. punkt regulaminu stanowi, że jeśli chcemy polecać konto innym osobom to sami nie możemy otworzyć konta z polecenia. Osoby które chcą polecać konto osobiste ING, podczas otwierania konta nie powinny więc wpisać kodu promocyjnego z programu poleceń.

ING Bank Śląski - Konto Direct - główne opłaty

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie konta
 • 0 zł - brak opłaty za przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 300zł
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 200zł dla osób mających 18-26 lat
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku 
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki PLN w bankomatach ING Bank Śląski oraz Planet Cash
 • 0 zł - opłata za pierwszą wypłatę gotówki w danym okresie w pozostałych bankomatach
 • 2,50 zł - opłata za kolejne wypłaty gotówki w danym okresie w pozostałych bankomatach
 • 0 zł - opłata za wpłatę gotówki we wpłatomacie ING

ING Bank Śląski - Konto Komfort - główne opłaty

 • 12 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - brak opłaty za przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 300zł
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 200zł dla osób mających 18-26 lat
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku 
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł - opłata za wpłatę gotówki we wpłatomacie ING

Konto Oszczędnościowe w ING - główne opłaty

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - brak opłaty za przelewy internetowe na własne konto osobiste w ING
 • 0 zł - brak opłaty za pierwszy przelew internetowy w danym okresie na konto w innym banku
 • 9 zł - każdy kolejny przelew internetowy w danym okresie na konto w innym banku

ING Bank Śląski z pewnością będzie atrakcyjnym kontem dla osób dokonujących transakcje bezgotówkowe zwalniające z opłaty za kartę debetową przy założeniu, że nie przeszkadza brak wszystkich darmowych bankomatów. Bank wyróżnia się ciekawą szatą graficzną.

Największą wadą podstawowego konta osobistego (Direct) w ING jest brak nieograniczonych darmowych wypłat z dowolnych bankomatów. Bez ponoszenia opłat pieniądze możemy wypłacać w bankomatach ING oraz Planet Cash a tych w porównaniu z Euronet jest niewiele. W pozostałych bankomatach pierwsza wypłata w danym okresie rozliczeniowym jest za 0zł, za każdą następną zapłacimy 2,50zł.

Regulamin1. Regulamin2.

> Konto w ING Bank Śląski  <

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

ING, konto osobiste, premia, program poleceń