mBank - konto osobiste z premią - 300 zł + 50 zł

Konto z premią od mBanku - 300 zł + 50zł

mBank ponownie wprowadza promocję na konta osobiste. Tym razem tak jak poprzednio do zdobycia jest 300 zł premii. W IV edycji programu "Zyskuj z eKontem" zrezygnowano jednak z oprocentowania konta (poprzednio mieliśmy 3% na 7 miesięcy do kwoty 3.000 zł, niewiele ale zawsze coś). Pozostałe warunki poza przesunięciem dat nie uległy zmianie.

Premię otrzymujemy za transakcje wykonane kartą lub BLIKiem. Bank zwraca 2% wartości transakcji, maksymalnie 50 zł miesięcznie przez 6 następujących po sobie miesiącach. Ile trzeba wydać by otrzymać pełną premię ? Sporo bo aż 2.500 zł na miesiąc co po pół roku daje 15.000 zł.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

 • mBank konto standard <- wniosek można złożyć na dedykowanej stronie promocji dzięki temu otrzymasz dodatkowe 50 zł premii jeśli spełni warunki opisane poniżej (spełniam wymagania w programie poleceń mBank)
 • mBank konto plus
 • otwierając konto w polu identyfikator polecenia możesz wpisać kod: bkk
Czas na rejestrację w promocji:
Czas

Konto osobiste z premią od mBanku - warunki promocji 300 zł

 • czas na wysłanie wniosku o konto standard lub plus mamy do końca 31 maja 2017r.
 • premię od banku otrzymamy jeśli:
  • wyślemy wniosek o otworzenie ekonta standard lub plus najpóźniej do 31 maja 2017r.
  • do konta dobierzemy kartę debetową
 • premia naliczana jest za każdy miesiąc osobno jeśli spełnimy w danym miesiącu warunki: 
  • zapewnimy jednorazowy wpływ na konto w wysokości min. 1.000zł (nie wliczają się przelewy z innych kont uczestnika promocji)
  • min. 1 raz w miesiącu zalogujemy się do aplikacji mobilnej
  • dokonamy transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKiem na łączną sumę min. 250zł (muszą być zaksięgowane, nie wliczają się transakcje zwrócone)
 • premia naliczana jest od transakcji:
  • 2% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą lub BLIKiem
  • bank zwraca maksymalnie 50zł miesięcznie przez 6 miesięcy
  • transakcje naliczane są od drugiego miesiąca (np. jeżeli przystąpiłeś do promocji w połowie kwietnia to już od początku maja będziesz dokonywać transakcji, które będą stanowić podstawę do naliczenia; pierwsze naliczenie premii nastąpi za maj a wypłata w czerwcu)
  • premia naliczana jest przez 6 następujących po sobie miesięcy
 • premia wypłacana jest do końca następnego miesiąca po którym spełniono warunki
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające (w tym współwłaściciele) rachunek w mBanku po 1 stycznia 2016r. oraz ci co otwierają rachunek wspólny

Dodatkowe 50 zł premii

 • dodatkowe 50 zł premii otrzymamy jeśli otworzymy konto z polecenia
 • link polecający dla konta standard <- spełniam wymagania w programie poleceń mBank
 • link do konta plus <- w polu  identyfikator polecenia wpisujemy kod osoby polecającej, moim kodem jest: bkk
 • premię otrzymamy jeśli spełnimy dodatkowe warunki:
  • w polu identyfikator polecenia wpiszemy kod osoby polecającej, moim kodem jest: bkk
  • w okresie do 60 dni od daty zawarcia umowy dokonamy min. 5 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę kartą debetową wydaną do konta a transakcje te nie zostaną anulowane
  • osoba polecająca spełnia wymagania programu poleceń mBank (m.in. na koncie osoby polecającej w poprzednim miesiącu został wykonany przelew zewnętrzny lub wykonana została transakcja kartą lub na konto wpłynęły pieniądze z innego banku)

Podstawowe opłaty za ekonto standard:

 • 0zł opłata za konto 
 • 0zł przelew krajowy internetowy
 • 0zł miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu wykonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
 • 4zł miesięczna opłata za kartę jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0zł opłata za wypłatę co najmniej 100zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
 • 1,30zł opłata za wypłatę mniej niż 100zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
 • 7zł wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

Podstawowe opłaty za ekonto plus:

 • 0zł opłata za konto jeśli wpływ na konto wynosi min. 1.000zł
 • 5zł opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0zł przelew krajowy internetowy
 • 0zł miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu wykonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
 • 4zł miesięczna opłata za kartę jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0zł opłata za wypłatę co najmniej 100zł w bankomatach w kraju
 • 1,30zł opłata za wypłatę mniej niż 100zł w bankomatach w kraju

Powyższe opłaty pochodzą z obowiązującej na dzień dzisiejszy tabeli opłat z dnia 17.01.2017r.
Regulamin promocji
.

 • mBank konto standard <- wniosek można złożyć na dedykowanej stronie promocji dzięki temu otrzymasz dodatkowe 50 zł premii jeśli spełni warunki opisane poniżej (spełniam wymagania w programie poleceń mBank)
 • mBank konto plus
 • otwierając konto w polu identyfikator polecenia możesz wpisać kod: bkk

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

mBank, premia, konto, transakcje, zwrot