nc+ i Eurobank w promocji - 240 zł zwrotu za rachunki nc+

Zwrot 20 zł miesięcznie za rachunki nc+
z kontem osobistym w Eurobank

Eurobank we współpracy z platformą cyfrową nc+ przygotował promocję dla klientów nc+ oraz tych którzy zdecydują się otworzyć konto osobiste w Eurobanku. W ramach promocji przez najbliższe 12 miesięcy otrzymywać będziemy 20 zł za opłacanie pakietu nc+ z nowo otwartego konta co razem daje nam 240 zł. Dodatkowo otrzymać możemy 5% sumy wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą za sport, rozrywkę i rekreację. Miesięcznie premia za zwrotu wynosi maksymalnie 60 zł i by zarobić 720 zł musielibyśmy wydać przez najbliższe 12 miesięcy aż 14.400 zł. Transakcje za które otrzymamy zwrot zostały ujęte zostały na końcu regulaminu (link zamieściłem na dole artykułu).

Regulamin Akcji promocyjnej „nc+ z Kontem”

 • wnioski o konto wysyłamy najpóźniej do 31 grudnia 2017r.
 • w promocji weźmiemy udział jeśli:
  • w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do promocji nie posiadaliśmy (w tym współwłasność) konta dla osób fizycznych w Eurobanku
  • posiadamy lub mamy już umowę z ITI Neovision czyli z nc+
  • w placówkach banku lub na stronie promocyjnej wypełnimy formularz
  • zawrzemy umowę o konto (umowa zawierana przez internet musi zostać zawarta najpóźniej do 15 stycznia 2018r., umowę przynosi kurier lub potwierdzamy ją przelewem z innego naszego konta)
 • w ramach promocji otrzymujemy:
  • 20 zł miesięcznie przez 12 miesięcy za opłacanie rachunków nc+
  • brak opłaty przez 24 miesiące za prowadzenie konta
  • zwrot opłaty przez 24 miesiące za posiadanie karty
  • zwrot prowizji za udzielenie limitu w koncie
 • 20 zł miesięcznie przez 12 najbliższych miesięcy otrzymamy jeśli:
  • otworzymy konto w ramach prowadzonej promocji
  • dodatkowo zawrzemy umowę o kartę debetową do konta
  • w danym miesiącu wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą debetową na łączną kwotę min. 50 zł
  • zapłacimy za abonament nc+ wykonując przelew z nowo otwartego konta
  • pierwszy przelew za nc+ oraz 3 transakcje kartą musimy wykonać do dwóch miesięcy od podpisania umowy o konto
 • 20 zł otrzymujemy co miesiąc na konto najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonaliśmy przelew za nc+ oraz 3 ww. transakcje
 • w przypadku gdy w danym miesiącu nie spełnimy warunków promocji (np. nie wykonaliśmy transakcji kartą lub nie zapłaciliśmy rachunku) tracimy możliwość uzyskania premii w tym miesiącu ale możemy ją otrzymać w następnych miesiącach z zastrzeżeniem że premia naliczana jest tylko przez 12 najbliższych miesięcy przykład: maksymalnie możemy otrzymać 240 zł premii, ale w dwóch miesiącach nie spełniliśmy warunków, razem otrzymamy więc nie więcej niż 200 zł
 • w dniu przekazywania premii konto musi być otwarte
 • premia jest zwolniona z opodatkowania

Regulamin Programu „Rodzina i Przyjaciele”

Program jak dla mnie jest przereklamowany i jednocześnie niepotrzebnie zagmatwany. Do programu możemy zapisać się w placówce bankowej lub dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta lub zostać zaproszonym przez osobę polecającą. Po co więc czekać na zaproszenie skoro sami możemy się wprosić i otrzymywać 5% zwrot ? Jedynym plusem jaki otrzymamy otwierając konto z polecenia lub skutecznie polecając je drugiej osobie jest zniesienie opłaty za prowadzenie konta dla polecającego i poleconego. W opisywanej powyżej promocji nc+ z automatu otrzymujemy zwolnienie z opłat przez najbliższe 24 miesiące. Poleconym możemy zostać tylko wtedy gdy 12 miesięcy przed przystąpieniem do programy nie posiadaliśmy konta osobistego w Eurobanku. Polecającym zaś możemy zostać w każdej chwili.

Sam program poleceń jest zagmatwany tym, że:

 • osoba polecająca maksymalnie skutecznie może polecić konto tylko 4 osobom
 • posiadając konto Active nie możemy polecać konta Prestige, mając zaś konto Prestige możemy polecać Prestige i Active
 • będąc polecającym możemy zamienić konto na Active lub Prestige co automatycznie wykluczy nas z programu i stracimy brak zwolnienia z opłat (o ile takie mieliśmy), możemy jednak po chwili zapisać się do programu od nowa i polecać konto nowym osobom nabywając zwolnienie od nowa (jeśli kogoś polecimy)
 • będąc poleconym możemy zostać polecającym zachowując automatycznie uzyskane wcześniej zwolnienie z opłaty

5% zwrotu za transakcje wykonane kartą Eurobank

Zwrot za transakcje kartą otrzymamy jeśli przystąpimy do programu "Rodzina i Przyjaciele". Otwierając konto w promocji nc+ jedyna możliwość zapisania się do programu to wizyta w placówce bankowej lub kontakt z infolinią. Bank zwracać nam będzie 5% wartości transakcji bezgotówkowych (w tym internetowe). Transakcje premiowane wyszczególnione zostały na dole regulaminu. Bank identyfikuje transakcje bezgotówkowe objęte sprzedażą premiową poprzez kody kategorii (tzw. kod MCC - Merchant Category Code). 

Maksymalna miesięczna premia wynosi 60 zł co rocznie daje nam 720 zł zwrotu i przekazywana jest co miesiąc do 20-ego następnego miesiąca po którym wykonaliśmy zakupy. 5% zwrotu otrzymuje osoba zapisana w programie, bez względu na to czy jest nią polecający lub polecony oraz nie ma znaczenia to czy udało nam się znaleźć osobę która otworzyła konto z naszego polecenia, wystarczy sam fakt, że jesteśmy zapisani w programie. 

Konto Active

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli suma wpływów (z wynagrodzenia, emerytury lub renty) na konto wynosi min. 1.500 zł lub średnie saldo konta wynosi min. 15.000zł
 • 9 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli nie spełniono ww.  warunku
 • 0 zł - wpłata gotówki we wpłatomacie
 • 0 zł - wpłata i wypłata gotówki w banku
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu dokonano transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 400zł
 • 4,90 zł - miesięczna opłata za kartę jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN we wszystkich bankomatach w kraju

Konto Prestige

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli suma wpływów na konto wynosi min. 4.000 zł (nie wliczają się przelewy własne wykonane z konta w Eurobanku, likwidacja lokat, odsetki i kredyty) lub średnie saldo konta wynosi min. 50.000 zł
 • 21 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - wpłata gotówki we wpłatomacie
 • 0 zł - wpłata i wypłata gotówki w banku
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu dokonano transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500zł
 • 4,90 zł - miesięczna opłata za kartę jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN we wszystkich bankomatach w kraju
 • darmowa usługa concierge: mi.in. pomoc z serwisem samochodowym, wyjazdem turystycznym, zakupu biletów, rezerwacji miejsca

Regulamin1. Regulamin2.

 nc+ eurobank

nc+ i Eurobank w promocji