iKonto z bonusem w BGŻ BNP Paribas

 

100 zł premii za iKonto BGŻ BNP Paribas
oraz do 200 zł zwrotu pieniędzy za zakupy

BGŻ BNP Paribas oferuje 100 zł za otworzenie konta osobistego oraz do 200 zł premii za transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową wydaną do konta. Obie promocje łączą się dzięki czemu razem możemy otrzymać do 300 zł premii.

200 zł to zwrot pieniędzy za transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową wydaną do konta. 3% premia naliczana będzie przez pierwsze 5 miesięcy od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem że maksymalna miesięczna premia to 40zł.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

100 zł premii za iKonto z bonusem w BGŻ BNP Paribas

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 21 maja 2017r.
 • premię od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 21 maja 2017r. zarejestrujemy się na tej stronie i uzupełnimy niezbędne dane
  • do 5 czerwca 2017r. podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową
  • wniosek o konto z kartą wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • konto koniecznie otwieramy z linku aktywacyjnego ze strony promocyjnej, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł przesłać informację do organizatora o otworzeniu konta z ich polecenia
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
  • 100 zł otrzymamy jeśli w czerwcu oraz lipcu (miesiące liczą się osobno) zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł oraz wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
 • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • najpóźniej do 7 sierpnia 2017r. otrzymamy od organizatora e-mail wraz z linkiem i kodem którym posłuży do zalogowania na stronie promocyjnej na której do 25 sierpnia 2017r. musimy uzupełnić niezbędne dane czyli wpisać numer konta założonego w ramach promocji
 • o przyznaniu nagrody zostaniemy powiadomieni najpóźniej do 16 sierpnia 2017r.
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć)
 • po spełnieniu warunków promocji 100zł otrzymamy do 31 sierpnia 2017r.
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udział osoby posiadające (w tym współwłasność) konto w BGŻ BNP Paribas od 12 maja 2014r.

Głównym warunkiem otrzymania 100 zł jest więc otworzenie konta z powyższego formularza, zapewnienie wpływu w łącznej wysokości min. 1.000 zł w czerwcu oraz lipcu oraz wykonaniu transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł.

Powyższa promocja 100 zł łączy się z poniższą 200 zł

3% zwrotu za zakupy kartą do 200 zł

 • wniosek o konto wraz z kartą debetową wysyłamy najpóźniej do 31 maja 2017 r.
 • umowę zawieramy za pośrednictwem kuriera
 • 3% zwrot od transakcji bezgotówkowych będzie naliczane przez pierwsze 5 miesięcy od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem że nie będą brane pod uwagę transakcje:
  • zwrócone za które otrzymaliśmy zwrot pieniędzy na konto bankowe
  • wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:
  • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
  • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
  • 4111, określający m.in. usługi transportowe,
  • 6012, określający instytucje finansowe,
  • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
  • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
  • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.
  • 4900 określający płatność rachunków
 • maksymalnie możemy otrzymać 40 zł miesięcznie co przez 5 miesięcy daje nam 200zł premii
 • regulamin nie zabrania rezygnacji z karty oraz konta po otrzymaniu premii
 • osoby które posiadają lub posiadały konto w BGŻ S.A., BNP Paribas (w tym w BNP Paribas Bank Polska S.A. i Banku BGŻ S.A.) w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mogą wziąć udziału w promocji

iKonto - główne opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana gdy klient nie ukończył 26 roku życia
 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta gdy w danym miesiącu wpłynie min. 1.000zł
 • 10 zł - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku gdy nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową gdy klient nie ukończył 26 roku życia
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową gdy w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300zł
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową gdy nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach krajowych
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach za granicą
 • 0% - przewalutowanie

Regulamin1Regulamin2.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

ikonto BGŻ

iKonto - promocja - BGŻ BNP Paribas