100 zł do Rossmanna + 300 zł premii w BGŻ BNP Paribas

Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas
100 zł do Rossmanna i 300 zł gdziekolwiek

BGŻ BNP Paribas ponownie oferuje 100 zł za otworzenie konta osobistego oraz do 300 zł premii za transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową wydaną do konta. Obie promocje łączą się dzięki czemu razem możemy otrzymać do 400 zł premii.

Jeśli chcemy otrzymać 100 zł premii za otworzenie konta do wyboru mamy darmowe Konto Optymalne. W promocji 300 zł mamy możliwość otworzenia Konta Maksymalnego, ale nie otrzymamy wówczas 100 zł premii za otwarcie konta. W obu przypadkach bank zwraca 2% wartości transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą, maksymalnie 25 zł miesięcznie co razem da nam 300 zł rocznie.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

100 zł premii do Rossmanna za Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 10 lipca 2017r.
 • premię od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 10 lipca 2017r. zarejestrujemy się na stronie, uzupełnimy niezbędne dane i wyślemy wniosek o konto z kartą
  • do 24 lipca 2017r. podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową
  • konto koniecznie otwieramy z linku aktywacyjnego ze strony promocyjnej, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł przesłać informację do organizatora o otworzeniu konta z ich polecenia
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
  • kartę podarunkową o wartości 100 zł otrzymamy jeśli w sierpniu zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł oraz wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
  • do 1 września 2017r. otrzymamy email wraz z danymi które posłużą do zalogowania na stronie promocyjnej, na której najpóźniej do 20 września wpiszemy adres do wysyłki nagrody
 • o przyznaniu nagrody zostaniemy powiadomieni najpóźniej do 18 września 2017r.
 • po spełnieniu warunków promocji kartę o wartości 100 zł otrzymamy listem poleconym najpóźniej do 30 września 2017r.
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć)
 • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające (w tym współwłasność) konto w BGŻ BNP Paribas od 12 grudnia 2016r. (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

100 zł na karcie podarunkowej do wykorzystania na Rossmann

 • kartę podarunkową otrzymany listem poleconym
 • karta ważna jest do 30 września 2018r.
 • karta może być wykorzystywana wielokrotnie aż do wyczerpania na niej środków pieniężnych
 • środki pieniężne na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę

Głównym warunkiem otrzymania 100 zł jest więc otworzenie konta z powyższego formularza, zapewnienie wpływu w łącznej wysokości min. 1.000 zł oraz wykonaniu transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł.

Powyższa promocja 100 zł łączy się z poniższą 300 zł

300 zł premii - Konto Optymalne w promocji BGŻ BNP Paribas

 • premię od banku otrzymamy jeśli spełnimy poniższe warunki:
  • wniosek o konto (Optymalne lub Maksymalne) wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej wyślemy najpóźniej do 31 sierpnia 2017 r.
  • podczas składania wniosku zaznaczymy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (SMS, email)
  • po wypełnieniu wniosku przez internet umowę o konto zawrzemy za pośrednictwem kuriera lub udamy się do oddziału banku
 • 2% zwrot od transakcji bezgotówkowych będzie naliczane przez pierwsze 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem że nie będą brane pod uwagę transakcje:
  • zwrócone za które otrzymaliśmy zwrot pieniędzy na konto bankowe
  • wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:
  • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
  • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
  • 4111, określający m.in. usługi transportowe,
  • 6012, określający instytucje finansowe,
  • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
  • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
  • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.
  • 4900 określający płatność rachunków
 • premię za dany miesiąc otrzymujemy w następnym miesiącu z zastrzeżeniem że w tym czasie karta nie może być zastrzeżona a konto musi być otwarte
 • maksymalnie możemy otrzymać 25 zł miesięcznie co przez 12 miesięcy daje nam 300 zł premii
 • regulamin nie zabrania rezygnacji z karty oraz konta po otrzymaniu premii
 • osoby które posiadają lub posiadały (w tym współwłasność) konto w BGŻ BNP Paribas w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mogą wziąć udziału w promocji

Konto Optymalne

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach grupy BNP Paribas za granicą
 • 10 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach za granicą

Konto Maksymalne

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie ukończyliśmy 26 roku życia lub gdy miesięcznie wykonaliśmy transakcje na min. 300 zł
 • 12 zł - miesięczna opłata za kartę jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach krajowych
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach za granicą

Refulamin1Regulamin2.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

BGŻ BNP Paribas - 100 zł do Rossmanna i 300 zł od banku