Promocja pożyczki "Marzysz czy spełniasz" w Millennium Bank II edycja

Pożyczka "Marzysz czy spełniasz" w Banku Millennium
II edycja

Bank Millennium do 24 listopada 2017r. prowadzi promocję pożyczki gotówkowej o nazwie "Marzysz czy spełniasz II" która przeznaczona jest dla osób chcących wziąć kredyt z okresem spłaty do 36 miesięcy i kwoty nie większej niż 20.000 zł. Pożyczkę w Millennium Bank możemy wziąć na kwotę do 150.000 zł i okresem spłaty do 84 miesięcy, ale by załapać się do promocji będziemy musieli spełnić warunki regulaminu.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Pożyczka "marzysz czy spełniasz" w Millennium Bank

 • promocja "marzysz czy spełniasz II edycja"
 • wniosek o pożyczkę należy wysłać najpóźniej do 24 listopada 2017r.
 • pożyczka w promocji oferowana jest wraz z ubezpieczeniem
 • kwota udzielonej pożyczki nie może być większa niż 20.000 zł
 • w ramach promocji otrzymujemy:
  • stałe oprocentowanie: 4,99%
  • prowizja: 9,99%
  • okres spłaty: od 6 do 36 miesięcy
 • z promocji możemy skorzystać tylko jeden raz
 • z promocji wyłączone są osoby które w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku posiadały pożyczkę w Millennium Bank

Ile kosztuje ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka ?

W regulaminie znajdziemy zapis: "...zawrą umowę ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka".

Według taryfy składek do załącznika "WU Bezpieczna Pożyczka" ubezpieczenie wylicza się według wzoru:

 • składka = S x M x PNS

gdzie:

 • S - współczynnik składki, wynoszący 0,3%
 • M - liczba miesięcy trwania Umowy Ubezpieczenia
 • PNS - podstawa naliczenia składki ubezpieczeniowej, którą jest:
 • a. dla Pożyczkobiorców zawierających Umowy Ubezpieczenia przy zawieraniu Umowy Pożyczki – całkowita kwota Pożyczki, powiększona o kwotę prowizji (o ile jest kredytowana),
 • b. dla Pożyczkobiorców zawierających Umowy Ubezpieczenia po zawarciu Umowy Pożyczki – kwota salda zadłużenia pozostałego do spłaty na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia,
 • c. w przypadku przedłużenia okresu spłaty Pożyczki – kwota bieżącego salda zadłużenia na dzień zawarcia aneksu do Umowy Pożyczki przedłużającego okres spłaty.

Jakie więc liczby powinniśmy wstawić dla kredytu np. 24 miesięcznego?

 • składka = 0,3% (stały współczynnik) * 24 (ilość miesięcy) * (kwota pożyczki + 9,99% prowizja)
 • np. dla pożyczki 10.000 = 0,3%*24*(10.000+999)=791,93zł
 • roczny koszt ubezpieczenia to: 3,6% (0,3% * 12 miesięcy) kwoty pożyczki z prowizją
 • dwuletni koszt ubezpieczenia to: 7,2% (0,3% * 24 miesiące) kwoty pożyczki z prowizją
 • trzyletni koszt ubezpieczenia to: 10,8% (0,3% * 36 miesięcy) kwoty pożyczki z prowizją

W przykładzie reprezentatywnym podano:

 • kwota pożyczki: 6.102 zł
 • oprocentowanie: 4,99%
 • odsetki: 446,86 zł
 • prowizja: 609,59 zł tj. 9,99%
 • ubezpieczenie: 563,77 zł tj. 9,24%
 • ilość rat: 28
 • rata miesięczna:  275,79 zł
 • całkowity koszt kredytu: 1.620,23 zł
 • RRSO: 22,45%

Czy pożyczka jest atrakcyjna ?

Jak dla mnie pożyczka ta jest zwykłą pożyczką i z promocją ma niewiele wspólnego. Owszem oprocentowanie 4,99% jest dość niskie ale przy kwocie do 20.000 zł i okresem spłaty do 36 miesięcy główny koszt stanowi naliczona prowizja wraz z ubezpieczeniem a nie wysokość odsetek. W tym przypadku prowizja w wysokości 9,99% oraz ubezpieczenie w wysokości 9,24% sprawiają, że koszt pożyczki jest zbyt wysoki by można nazwać tą ofertę jako promocję. Jeśliby regulamin nie nakazywał wzięcia ubezpieczenia opisana oferta zyskała by na atrakcyjności. Pożyczka z ubezpieczeniem jest zaś porównywalna z ofertami konkurencji.