Pożyczka przymiarka w Alior Banku

Pożyczka przymiarka w Alior Bank
pożyczka z darmowym zwrotem do 30 dni

Alior Bank prowadzi ostatnio kampanię reklamową tzw. pożyczki przymiarki z niskim procentowaniem wynoszącym 5%. Główną zaletą pożyczki ma być niskie oprocentowanie oraz bezkosztowa możliwość zwrotu pożyczki do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Możemy więc za darmo pożyczyć pieniądze a bank na naliczy nam z tego tytułu odsetek. Szczegóły promocji zamieszczam poniżej.

Pożyczka przymiarka w Alior Banku

 • minimalny okres kredytowania: 6 miesięcy
 • maksymalny okres kredytowania: 48 miesięcy
 • oprocentowanie stałe w wysokości 5% dla pożyczek do 36 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne dla pożyczek od 37 do 48 miesięcy
 • 5% prowizja za udzielenie pożyczki na okres od 6 do 12 miesięcy
 • 9,99% prowizji za udzielenie pożyczki za okres od 13 do 48 miesięcy
 • maksymalna kwota pożyczki w promocji to 30.000 zł

Klienci biorący udział w promocji mają prawo odstąpić od zawartej umowy bezkosztowo w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Pożyczkobiorca/Kredytobiorca zwraca bankowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, kwotę udzielonej pożyczki. Bank nie pobierze odsetek za okres od uruchomienia środków do dnia ich zwrotu przez klienta.

Przykład reprezentatywny pożyczki

 • kwota pożyczki: 12.000 zł
 • okres spłaty: 36 miesięcy
 • oprocentowanie: 5,00%
 • odsetki: 1.052,30 zł
 • prowizja: 1.331,86 zł (9,99%)
 • wysokość raty: 399,57 zł
 • RRSO: 12,88%

Alior Bank wysokość prowizji wylicza nieco inaczej niż pozostałe banki i robi to na swoją korzyć przez co podawana liczba jest mniejsza niż u konkurencji. Szkoda że KNF nie wystosowała nakazu w jaki sposób banki mają podawać procent naliczanej prowizji.

Przykład:

 • kwota pożyczki netto: 12.000 zł - taka kwota wpływa na nasze konto
 • 1.331,86 zł - wysokość prowizji
 • 13.331,86 zł - pożyczka + prowizja
 • 9,99% - wysokość prowizji podawana przez Alior Bank
 • 11,10% - wysokość prowizji podawana przez konkurencję

Skąd taka różnica ? Bank udzielając nam kredyt dolicza do niego prowizję oraz ewentualne inne opłaty, np. ubezpieczenie lub opłatę dodatkową. W powyższym przykładzie na konto otrzymujemy 12.000 zł ale w rzeczywistości wzięliśmy pożyczkę na 13.331,86 zł z której bank potrącił już nam 1.331,86 zł jako prowizję.

Alior Bank procentowo wysokość prowizji oblicza dzieląc prowizję przez (kwotę pożyczki z prowizją) czyli 1.331,86 / (12.000 + 1.331,86) * 100 = 9,99%.

Inne banki procentową wysokość prowizji obliczają dzieląc prowizję przez kwotę pożyczki bez prowizji czyli 1.331,86 / 12.000 * 100 = 11,10%.

Kwoty bazowe mamy te same ale wynik i sposób wyliczania inny. Który jest poprawny ? Niestety oba bo w rzeczywistości kredyt bierzemy na kwotę 13.331,86 zł choć na konto wpływa 12.000 zł. Dla mnie oczywistym jest, że prezentowana wysokość prowizji powinna być naliczana tak jak podano w drugim przykładzie gdzie wyniosła ona 11,10%. Tak wyliczana prowizja jest czytelniejsza i prezentowana w sposób bardziej uczciwy, bez stosowania sztuczek wyliczeniowych dla poprawy wyniku.