Kredyt hipoteczny w PKO BP - Własny Kąt

Opis kredytu hipotecznego w PKO BP

PKO BP informuje na swoich stronach, że kredyt mieszkaniowy który oferują wygrał już 5 razy w rankingu Złotego Bankiera na najlepszy kredyt hipoteczny. O ile wygrana w złotym bankierze nie robi takiego wrażenia to fakt, że co czwarty kredyt hipoteczny udzielany jest przez PKO BP jest marzeniem każdego banku. Warto więc przedstawić kredyt brany przez 25% kredytobiorców mieszkaniowych.

Wygrana w Złotym Bankierze na kredyt hipoteczny przez PKO BP

"Zgodnie z nową formułą konkursu produkt trzykrotnie poddano analizie, badając jego przydatność i atrakcyjność dla trzech różnych grup klientów. Ocena przebiegała dwuetapowo. W pierwszej kolejności zbadano jego parametry cenowe oraz funkcjonalność z uwzględnieniem różnych profili klientów. Następnie w oparciu o wyniki badania, zespół ekspertów z Bankiera.pl, „Pulsu Biznesu” i PRNews.pl przyznał PKO Bankowi Polskiemu pierwsze miejsce w kategorii kredyt hipoteczny. Kapituła przyjęła, że zwycięska oferta finansowania nieruchomości powinna charakteryzować się nie tylko atrakcyjnymi kosztami ale też dostępnością. Kredyt Własny Kąt Hipoteczny doceniono za dostęp do finansowania także w przypadku niskiego wkładu własnego, a także za warunki wcześniejszej spłaty oraz promocyjne obniżenie marży w pierwszym roku trwania umowy."

Kredyt hipoteczny w PKO BP

 • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
 • kredyt udzielany jest w PLN
 • maksymalny okres spłaty to 35 lat
 • możliwość zawieszenia spłaty do 36 miesięcy
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • spłata w ratach równych lub malejących z możliwością zmiany
 • preferencyjne warunki dla Posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Promocja kredytu hipotecznego w PKO BP - bilansowanie kredytu

Możliwość obniżenia odsetek poprzez założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 

"Aby z niego skorzystać wystarczy posiadać rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy oraz ustalić wspólnie z PKO Bankiem Polskim limity (górny i dolny) na ROR. Bilansowanie kredytu oszczędnościami działa w sposób następujący:

 • jeżeli środki znajdujące się na ROR są wyższe od ustalonego limitu górnego - nadwyżka przekazywana jest na rachunek bilansujący,
 • środki znajdujące się na rachunku bilansującym każdego dnia powodują, obniżenie podstawy do obliczania odsetek, a tym samym zmniejszają koszt spłaty kredytu.

Opcja bilansowania działa w okresach trzyletnich."

Minusem jest wyższe oprocentowanie o 0,5% dla kredytów z opcją bilansowania sald.

Oprocentowanie i prowizja kredytu hipotecznego

 • marża ustalana jest indywidualnie
 • zmienne oprocentowanie podstawowe: WIBOR 3M + marża
 • zmienne oprocentowanie dla kredytów z opcją bilansowanie sald: WIBOR 3B + marża + 0,5 p.p.
 • zmienne oprocentowanie dla kredytu preferencyjnego z dopłatą BGK: WIBOR-S 3M + marża
 • prowizja: od 0% do 3,5%
 • posiadacz rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa" założonego od dnia 19 stycznia 2009r. uzyskuje prawo do obniżenia prowizji i opłat
 • opłata za wcześniejszą całkowitą spłatę całkowitą: 2% min. 200zł - z zastrzeżeniem podanym poniżej
 • opłata za wcześniejszą częściową spłatę kredytu: 1,5% - prowizja pobierana od spłat dokonanych w ciągu trzech pierwszych lat spłaty kredytu
 • 0 zł za wcześniejszą spłatę kredytu w przypadku:
  • kredytów mieszkaniowych z finansowym wsparciem przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
  • kredytów na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla osób prywatnych

>> Kredyt hipoteczny w PKO BP <<

Wypełniasz wniosek w dowolnym oddziale lub formularz online – w tym przypadku zadzwoni do Ciebie konsultant, żeby uzgodnić szczegóły

Podpisujesz umowę w oddziale
Przeznaczasz środki na wybrany cel