Pożyczka gotówkowa w promocji Banku Millennium

Pożyczka 3,2,1...start! w Banku Millennium
opis warunków pożyczki bankowej

Bank Millennium do 3 marca 2017r. prowadzi rewelacyjną promocję kredytu gotówkowego który otrzymamy z niską 2% prowizją oraz równie niskim oprocentowaniem wynoszącym tylko 3%. Wygląda zbyt pięknie? Owszem. Pożyczka ma pewne ograniczenia. Pierwszym z nich jest okres spłaty który wynosi 12 miesięcy, drugim zaś jest obowiązkowe ubezpieczenie którego wysokość wyliczyć możemy według wzoru podanego poniżej. Trzecim równie istotnym warunkiem jest nieposiadanie innej pożyczki w Banku Millennium w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Regulamin promocji pożyczki gotówkowej w Banku Millennium - główne warunki

 • promocja "Pożyczka 3,2,1...start!"
 • promocja skierowana jest dla klientów banku
 • wniosek o pożyczkę należy wysłać najpóźniej do 3 marca 2017r.
 • pożyczka w promocji oferowana jest wraz z ubezpieczeniem
 • w ramach promocji otrzymujemy:
  • oprocentowanie: 3%
  • prowizja: 2%
  • okres spłaty: 12 miesięcy
 • z promocji "Pożyczka 3,2,1...start!" możemy skorzystać tylko jeden raz
 • z promocji wyłączone są osoby które w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku posiadały pożyczkę w Millennium Bank

Według regulaminu pożyczka nie jest dostępna poprzez formularz zawarty na stronie bankowej. Powód? Jakąkolwiek byśmy nie wpisali kwotę oraz okres spłaty to system i tak podstawia oprocentowanie standardowe. Celem wzięcia pożyczki możemy udać się do banku lub np. skorzystać z tego formularza.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

W regulaminie znajdziemy zapis: ... zawrą umowę ubezpieczenia o zakresie i na zasadach ochrony wynikających z Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka, a także wskażą Bank jako uprawnionego do świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu i dokonają na rzecz Banku cesji praw z tej umowy.

Według taryfy składek do załącznika "WU Bezpieczna Pożyczka" ubezpieczenie wylicza się według wzoru:

 • składka = S x M x PNS

gdzie:

 • S - współczynnik składki, wynoszący 0,3%
 • M - liczba miesięcy trwania Umowy Ubezpieczenia
 • PNS - podstawa naliczenia składki ubezpieczeniowej, którą jest:
 • a. dla Pożyczkobiorców zawierających Umowy Ubezpieczenia przy zawieraniu Umowy Pożyczki – całkowita kwota Pożyczki, powiększona o kwotę prowizji (o ile jest kredytowana),
 • b. dla Pożyczkobiorców zawierających Umowy Ubezpieczenia po zawarciu Umowy Pożyczki – kwota salda zadłużenia pozostałego do spłaty na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia
 • c. w przypadku przedłużenia okresu spłaty Pożyczki – kwota bieżącego salda zadłużenia na dzień zawarcia aneksu do Umowy Pożyczki przedłużającego okres spłaty.

Jakie więc liczby powinniśmy wstawić dla kredytu 12 miesięcznego?

 • składka = 0,3% * 12 * (kwota pożyczki + 2% prowizja)
  0,3% * 12 to w naszym przypadku 3,6%, można więc użyć wzoru:
  3,6% *(kwota pożyczki + 2% prowizja)
 • np. dla pożyczki 10.000 = 0,3%*12*(10.000+200)=367,20zł

W skrócie:

Pożyczkę w promocji weźmiemy na rzeczywiście rewelacyjnych warunkach, w których przyjdzie nam zapłacić: 3% oprocentowanie, 2% prowizję, oraz 3,6% koszt ubezpieczenia. Minusem promocji jest jednak krótki czas na który jest udzielana, czyli 12 miesięcy.

Według moich obliczeń pożyczka na 10.000zł i 12 miesięcy w promocji powinna nas kosztować:

 • 200 zł - prowizja
 • 367,20 zł - ubezpieczenie
 • 166,51 zł - odsetki
 • razem: 733,71 zł

Regulamin.

> pożyczka w Millennium Bank  <
> konto w Millennium Bank  <

pożyczka - promocja - Bank Millennium