Pożyczka szkolna z prowizją 0% w Alior Bank

Pożyczka szkolna w Alior Bank
Pożyczka bez prowizji w Alior Bank

Alior Bank wprowadził do oferty tzw. pożyczkę szkolną bez prowizji za jej udzielenie. Czy taka pożyczka jest opłacalna w porównaniu z innymi pożyczkami Aliora w tym z najbardziej popularną w której oprocentowanie mamy w wysokości 5% ? Z podsumowania wynika, że w przypadku pożyczki z okresem spłaty dłuższym niż 3 lata lepszym rozwiązaniem będzie wzięcie pożyczki 5% ale jest to tylko przykład i nie musi być zgodny z tym co zaoferuje Alior. Dokładną wysokość prowizji oraz odsetek poznamy oczywiście podczas rozmowy z konsultantem.

Pożyczka szkolna bez prowizji w Alior Banku

 • minimalny okres kredytowania: 6 miesięcy
 • maksymalny okres kredytowania: 48 miesięcy
 • pożyczka wraz z ubezpieczeniem

Przykład reprezentatywny pożyczki szkolnej bez prowizji

 • kwota pożyczki: 17.000 zł
 • okres spłaty: 36 miesięcy
 • oprocentowanie: 9,99%
 • odsetki: 3.002,24 zł
 • prowizja: 0 zł
 • ubezpieczenie: 1.681,32 zł tj. 9,89% kwoty pożyczki
 • wysokość raty: 602,71 zł
 • RRSO: 17,9%

Ile wynosi ubezpieczenie ? W regulaminie czytamy: "Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Składka ubezpieczeniowa z tytułu udzielanej Ochrony Ubezpieczeniowej płatna jest przez Ubezpieczającego jednorazowo, z góry za cały Okres Ubezpieczenia. W przypadku rozwiązania Umowy Ubezpieczenia przed datą końca Okresu Ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany Okres Ubezpieczenia". Nie znajdziemy więc wzoru na wyliczenie składki ale z przykładu reprezentatywnego wyszło nam że składka wyniosła 9,89%. Czy pożyczka z 5% oprocentowaniem ale bez ubezpieczenia będzie więc lepszym rozwiązaniem ?

Przykład reprezentatywny pożyczki z 5% oprocentowaniem

 • kwota pożyczki: 8.330 zł
 • okres spłaty: 34 miesiące
 • oprocentowanie: 5%
 • odsetki: 732,36 zł
 • prowizja: 1.470 zł tj. 17,65% kwoty pożyczki bez kosztów
 • wysokość raty: 309,78 zł
 • RRSO: 18,15%

Podsumowanie pożyczki szkolnej bez prowizji - czy warto ?

Uwzględniając parametry z powyższych przykładów (oferta banku może się różnić bo są to tyko przykłady) spróbujmy wyliczyć koszt przykładowych pożyczek.

Pożyczka na okres 1 roku, kwota pożyczki: 10.000 zł (prowizja powiększa kwotę pożyczki)

 • pożyczka bez prowizji: rata miesięczna 966 zł
 • pożyczka z 5% oprocentowaniem: rata miesięczna 1.007 zł

Pożyczka na okres 2 lat, kwota pożyczki: 10.000 zł (prowizja powiększa kwotę pożyczki)

 • pożyczka bez prowizji: rata miesięczna 507 zł
 • pożyczka z 5% oprocentowaniem: rata miesięczna  516 zł

Pożyczka na okres 3 lat, kwota pożyczki: 10.000 zł (prowizja powiększa kwotę pożyczki)

 • pożyczka bez prowizji: rata miesięczna 355 zł
 • pożyczka z 5% oprocentowaniem: rata miesięczna 353 zł

Pożyczka na okres 4 lat, kwota pożyczki: 10.000 zł (prowizja powiększa kwotę pożyczki)

 • pożyczka bez prowizji: rata miesięczna 279 zł
 • pożyczka z 5% oprocentowaniem: rata miesięczna 271 zł

Z powyższego wynika, że w przypadku pożyczki z okresem spłaty dłuższym niż 3 lata lepszym rozwiązaniem będzie wzięcie w Alior Banku pożyczki z 5% oprocentowaniem ale wyliczenia nie są dokładne ponieważ opierają się na przykładzie reprezentatywnym a ten może być inny niż to co zaproponuje nam bank. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc, podczas rozmowy z konsultantem poproszenie go o wyliczenie raty miesięcznej dla pożyczki z 0% prowizją oraz raty dla pożyczki z 5% oprocentowaniem. Równie ważne jest to, że pożyczka szkolna bez prowizji ma ubezpieczenie co dla wielu osób może mieć duże znaczenie. Pożyczka szkolna prowizji udzielana jest na okres 4 lat, zaś pożyczka 5% na okres 10 lat.

Czy warto wziąć pożyczkę szkolną w Alior Bank