Toyota Bank - premia za lokaty bankowe

Toyota Bank - lokaty bankowe z premią

Toyota Bank oferuje 140 zł nowym klientom którzy zdecydują się otworzyć konto osobiste wraz z lokatami bankowymi. Ci co mają już konto w Toyota Bank otrzymać mogą 70 zł za otworzenie ww. lokat.

W tej edycji promocji oferowana jest lokata na 180 dni z oprocentowaniem 2,50% na kwotę nie mniejszą niż 3.000 zł oraz lokata na 9 miesięcy z oprocentowaniem 2,00% na kwotę nie mniejszą niż 5.000 zł.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

140 zł dla nowych klientów banku

140 zł otrzyma nowy klient banku który spełni warunki promocji

 • nowy klient banku według regulaminu to osoba która od 1 lipca 2016r. do 29 stycznia 2018r. nie posiadała Konta Jedynego w Toyota Bank
 • najpóźniej do 23 lutego 2018r. na stronie promocyjnej zarejestruje  swój udział w promocji wpisując adres email
 • po rejestracji na stronie promocyjnej należy kliknąć w utworzony link który przekieruje na stronę Toyota Bank
 • podczas rejestracji zaakceptuje regulamin promocji, wyrazi zgodę na przekazywanie informacji handlowych, przetwarzanie danych oraz objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • w przeciągu 4 dni roboczych pracownik Toyota Bank skontaktuje się z nowym klientem aby potwierdzić rejestrację i umówić wizytę kuriera celem podpisania umowy
 • nie później niż do 9 kwietnia 2018r. poprzez system bankowości elektronicznej otworzy:
  • min. 1 Lokatę Sprint na 180 dni na min. 3.000 zł - oprocentowanie 2,50%
  • min. 1 Lokatę Plus na 9 miesięcy na min. 5.000 zł - oprocentowanie 2,00%
 • nowo otwarte lokaty nie mogą być zerwane przez najbliższe 90 dni, po tym okresie można je zerwać bez obawy że bank nie wypłaci premię
 • nowo otwarte konto do dnia wypłaty premii tj. 8 sierpnia 2018r. nie może zostać zamknięte
 • do 26 lipca 2018r. zostaniemy powiadomieni emailem czy zakwalifikowaliśmy się do uzyskania premii
 • do 1 sierpnia 2018r.  po otrzymaniu emaila na stronie promocyjnej należy zalogować się i uzupełnić niezbędne dane wraz z numerem otworzonego konta na które zostanie przekazana premia
 • do 8 sierpnia 2018r. na Konto Jedyne w Toyota Bank zostanie przelana premia
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • nowi klienci banku po spełnieniu ww. warunków regulaminu otrzymają 140 zł premii

70 zł dla obecnych klientów banku

70 zł otrzyma obecny klient banku który spełni warunki promocji

 • obecny klient banku według regulaminu to osoba która posiada Konto Jedyne w Toyota Bank otwarte w ramach poprzednich promocji z Agorą (§ 3 pkt I ust. 1, lit. b pkt. i - strona 3)
 • najpóźniej do 23 lutego 2018r. na stronie promocyjnej zarejestruje  swój udział w promocji wpisując adres email
 • podczas rejestracji zaakceptuje regulamin promocji i wyrazi zgodę na przekazywanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji oraz posiada aktualną zgodę na przekazywanie informacji handlowych wyrażoną w poprzednich akcjach promocyjnych
 • nie później niż do 9 kwietnia 2018r. poprzez system bankowości elektronicznej otworzy:
  • min. 1 Lokatę Sprint na 180 dni na min. 3.000 zł - oprocentowanie 2,50%
  • min. 1 Lokatę Plus na 9 miesięcy na min. 5.000 zł - oprocentowanie 2,00%
 • lokaty muszą być utworzone z nowych środków pieniężnych zwiększających saldo depozytów na dzień 29 styczeń 2018r. przykład: posiadaliśmy tego dnia na koncie i lokatach 20.000 zł, nowe lokaty zakładamy wpłacając dodatkowe 8.000 zł
 • suma nowych lokat w wysokości min. 8.000 zł oraz saldo depozytów na dzień 29 styczeń 2018r.  nie może zostać pomniejszone przez 30 dni licząc od dnia założenia ww. lokaty, przykład: 29 stycznia posiadaliśmy na koncie i lokatach 30.000 zł. 1 kwietnia otwieramy promocyjne lokaty na 8.000 zł i od tego dnia przez 30 dni musimy utrzymywać na saldzie min. 38.000 zł (30.000 + 8.000)
 • nowo otwarte lokaty nie mogą być zerwane przez najbliższe 90 dni, po tym okresie można je zerwać bez obawy że bank nie wypłaci premię
 • konto do dnia wypłaty premii tj. 8 sierpnia 2018r. nie może zostać zamknięte
 • do 26 lipca 2018r. zostaniemy powiadomieni emailem czy zakwalifikowaliśmy się do uzyskania premii
 • do 1 sierpnia 2018r.  po otrzymaniu emaila na stronie promocyjnej należy zalogować się i uzupełnić niezbędne dane wraz z numerem otworzonego konta na które zostanie przekazana premia
 • do 8 sierpnia 2018r. na Konto Jedyne w Toyota Bank zostanie przelana premia
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • w promocji nie mogą wziąć udziału te osoby które w okresie od 1 lipca 2016r. do 29 stycznia 2018r. rozwiązały z bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego
 • obecni klienci banku po spełnieniu ww. warunków regulaminu otrzymają 70 zł premii

Polecaj i zarabiaj

Polecającym może być osoba która spełnia warunek nowego lub obecnego klienta banku (szczegóły powyżej). Osoba polecająca na stronie promocyjnej generuje kod który przekazuje osobie poleconej. Polecony podczas rejestracji w promocji wprowadza otrzymany kod oraz imię, nazwisko i adres email polecającego. Premia przyznawana jest za maksymalnie 4 osoby, po 50 zł za osobę. Bank przyzna premię jeśli osoba polecona spełni warunki opisane dla nowego klienta banku. Poleconym może być osoba która spełnia warunek nowego klienta banku (szczegóły powyżej). Polecony może być jednocześnie polecającym. Premia zostanie przelana do 8 sierpnia 2018r.

Lokata Sprint na 180 dni

 • oprocentowanie stałe: 2,50%
 • minimalna kwota lokaty: 3.000 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 18.000zł
 • maksymalna ilość lokat: 10
 • okres lokaty: 180 dni
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty przed okresem: brak odsetek

Lokata Plus na 9 miesiący

 • oprocentowanie stałe: 2,00%
 • minimalna kwota lokaty: 5.000 zł
 • okres lokaty: 9 miesięcy
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty przed okresem: 0,1% należnych odsetek

Konto Jedyne

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli w danym miesiącu, kartą debetową dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 400 zł (pobierane jest 2,49 zł ale jednocześnie następuje zwrot 2,49 zł)
 • 2,49 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - trzy pierwsze w miesiącu wypłaty w bankomatach krajowych
 • 4,50 zł - opłata za za czwartą i kolejną wypłatę gotówkową w bankomatach krajowych

Regulamin promocji.

Toyota Bank, lokata, premia, promocja