2,7% na koncie oszczędnościowym w Banku Millennium

Konto oszczędnościowe z kontem osobistym 2,7% przez 3 miesiące do 200.000 zł

Bank Millennium ponownie oferuje 2,7% oprocentowanie na koncie oszczędnościowym na okres 3 miesięcy i do kwoty nie większej niż 200.000 zł. Środki powyżej 200.000 zł otrzymują natomiast oprocentowanie w wysokości 1,5%.

Powyższe promocyjne oprocentowanie dotyczy tylko i wyłącznie tzw. Nowych Środków, czyli środków pieniężnych które stanowią nadwyżkę nad saldem z dnia 10 marca 2018r. Saldo wyliczane jest z wszystkich rachunków oszczędnościowych, lokat oraz kont osobistych (z wyłączeniem lokat pomostowych otwieranych w związku z zakupem obligacji strukturyzowanych).

Osoby które na ten dzień nie posiadały kont, lokat lub środków pieniężnych w Millennium Banku nie muszą nic wyliczać, dla nich wszystkie wpłacone pieniądze traktowane są jako Nowe Środki.

Konto w promocji można otwierać do 12 maja 2018r. Promocyjne oprocentowanie obowiązywać będzie przez 92 dni od dnia w którym nastąpi wpływ środków pieniężnych na konto oszczędnościowe.

Konto oszczędnościowe otwierane jest wraz z kontem osobistym (o ile takie wcześniej nie posiadaliśmy).

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Przykład:

Dnia 10.03.2018r. na kontach w Millennium Bank mieliśmy 60.000 zł.

Wpłacamy 400.000 zł. Razem mamy 460.000 zł.

Kwota 200.000 zł dostaje oprocentowanie 2,7%

Kwota 200.000 zł dostaje oprocentowanie 1,5%

Kwota 60.000 zł dostaje oprocentowanie standardowe 1,0%

Przykład 2:

Dnia 10.03.2018r. na kontach w Millennium Bank mieliśmy 0 zł.

Wpłacamy 570.000 zł. Razem mamy 570.000 zł.

Kwota 200.000 zł dostaje oprocentowanie 2,7%

Kwota 370.000 zł dostaje oprocentowanie 1,5%

Obecne oprocentowanie poza promocją:

Do 50.000 zł - 0,60%

Od 50.000 zł do 100.000 zł - 0,70%

Od 100.000 zł do 250.000 zł - 0,90%

Od 250.000 zł do 500.000 zł - 1,00%

Ponad 500.000 zł - 1,10%

Odsetki kapitalizowane są w okresach miesięcznych. Kwota minimalna do naliczania odsetek w wysokości 1000 zł. Kwota minimalna nie obowiązuje dla nowych środków z promocyjnym oprocentowaniem oraz w sytuacji, gdy suma wartości nowych środków i środków niezakwalifikowanych jako nowe jest równa lub większa niż 1000 zł.

Dla konta 360 konto osobiste z kartą debetową i darmowymi krajowymi bankomatami możemy mieć za 0 zł jeśli miesięcznie na konto wpłynie min. 1000 zł oraz zostanie wykonana min. 1 płatność kartą. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony to miesięcznie za konto zapłacimy 8 zł, za kartę 7 zł, za bankomaty BZWBK i Planet Cash 1 zł, za pozostałe bankomaty 5 zł. Darmowe bankomaty: Millennium Bank bez względu na to czy został spełniony powyższy warunek.

Dla konta 360 Student konto jest bezpłatne. Karta oraz krajowe bankomaty za 0 zł jeśli zostanie wykonana min. 1 płatność kartą. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony to miesięcznie za kartę zapłacimy 4 zł, za bankomaty BZWBK i Planet Cash 1 zł, za pozostałe bankomaty 5 zł. Darmowe bankomaty: Millennium Bank bez względu na to czy został spełniony powyższy warunek.

 
na zdjęciu siedziba Millenium Bank w Warszawie

 

 

 

 

Millennium Bank, konto oszczędnościowe