Citibank - konto oszczędnościowe - 2,5% na 100.000 zł do 6 miesięcy

Konto oszczędnościowe w Citibanku

Citibank oferuje konto oszczędnościowe z oprocentowaniem wynoszącym 2,5% ważnym przez 6 miesięcy do kwoty nie większej niż 100.000 zł. Głównym warunkiem otrzymania promocyjnego oprocentowania jest utrzymanie przez okres 6 miesięcy średniomiesięcznego salda na rachunkach w kwocie nie mniejszej niż 30.000 zł (do kwoty tej wliczane są również środki ulokowane na koncie oszczędnościowym) lub otrzymywanie przez ten okres wpływu na konto kwoty min. 5.000 zł. Dodatkowo bank wymaga by we wspomnianych miesiącach promocyjnych wykonać w każdym z nich min. 3 transakcje bezgotówkowe na dowolną kwotę kartą debetową wydaną do konta.

Do średniomiesięcznego salda wliczane są środki pieniężne znajdujące się na wszystkich rachunkach bankowych uczestnika promocji w Citibanku np. konto osobiste, konto oszczędnościowe i lokaty. Nie są natomiast uwzględniane środki z rachunków których uczestnik promocji jest współwłaścicielem.

Promocja przeznaczona jest dla pierwszego 1000 osób ale nie musimy się martwić tym, że pula zostanie wyczerpana a my nie będziemy o tym wiedzieć ponieważ do promocji przystępujemy wypełniając formularz kontaktowy na stronie promocyjnej, która powinna przestać działać gdy limit zostanie przekroczony. Po wypełnieniu formularza zadzwoni do nas konsultant Citibanku, któremu zawsze możemy zadać pytanie czy promocja jest jeszcze aktualna.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Oprocentowanie konta na 2,5% do 100.000 zł na okres 6 miesięcy

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 1000 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do końca 31 grudnia 2018r.
 • warunki jakie musimy spełnić by otrzymać nagrodę:
  • najpóźniej do 31 grudnia 2018r, otworzymy konto osobiste Citi Priority oraz konto oszczędnościowe
  • przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otwarto konto oszczędnościowe utrzymamy średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych w wysokości min. 30.000 zł lub przez ten okres na konto będzie wypływać min. 5.000 zł
  • przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otwarto konto oszczędnościowe w każdym miesiącu wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe na dowolną kwotę kartą debetową wydaną do konta
 • podczas zawierania umowy należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych
 • niespełnienie warunków promocji w danym miesiącu nie pozbawia nas możliwości otrzymania promocyjnego oprocentowania w kolejnych miesiącach
 • z promocji wyłączone są osoby które po 1 stycznia 2017r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe
 • jeśli konto nam się nie spodoba będziemy mogli zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat

Nagroda czyli konto oszczędnościowe

Nagrodą w promocji jest konto oszczędnościowe:

 • 2,50% - oprocentowanie
 • 6 miesięcy - okres promocyjnego oprocentowania
 • 100.000 zł - do tej kwoty naliczane jest promocyjne oprocentowanie

Citi Priority - główne opłaty za konto osobiste

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto gdy na kontach (w tym oszczędnościowe i lokaty) mamy średniomiesięczne saldo w wysokości 30.000 zł lub na konto wpłynęło 5.000 zł oraz posiadamy kartę kredytową lub kredyt
 • 30 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w kraju kartą debetową

Konto oszczędnościowe - główne opłaty

 • 0 zł - gdy posiadamy konto osobiste
 • 10 zł - gdy nie mamy konta osobistego
 • 0 zł - pierwszy przelew w danym miesiącu
 • 10 zł - kolejne przelewy w danym miesiącu

Przy okazji zapraszam do zapoznania się z promocjami kart kredytowych Citibanku. Zostały one wyszczególnione na górze strony.