Nest Bank - wyższe oprocentowanie lokat

Nest Bank

Nest Bank - lokaty bankowe

Nest Bank zmienił oprocentowanie lokat. Podwyższone zostało oprocentowanie lokat dla nowych środków. Bez zmian pozostała natomiast Nest Lokata Witaj dla nowych klientów banku.

Osoby posiadające lub otwierające konto osobiste w Nest Banku mogą założyć lokaty przez bankowość internetową, otrzymają wówczas oprocentowanie wyższe o 0,20% niż lokaty otwierane bez posiadania konta.

Nowe środki - nowe środki pieniężne klienta w złotych, zdeponowane w banku celem założenia lokaty, które stanowią nadwyżkę nad środkami pieniężnymi w złotych zdeponowanymi przez klienta w banku na dzień 8 stycznia 2019r.

Jako nowe środki traktowane są wszystkie środki pieniężne, ulokowane przez klienta w banku w złotych polskich na rachunkach bankowych następującego typu: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (rachunek ROR), rachunek oszczędnościowy, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej. 

Przy okazji warto wspomnieć, że Nest Bank oferuje konto osobiste i kartę debetową bez ponoszenia comiesięcznych opłat za ich użytkowanie.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Lokata dla nowych klientów 4%

 • oprocentowanie: 4%
 • kwota lokaty: 1.000 zł - 10.000 zł
 • okres: 3 lub 6 miesięcy
 • lokatę możemy otworzyć do 30 dni od daty otwarcia konta
 • w przypadku lokaty na 6 miesięcy aby skorzystać z promocyjnych warunków z oprocentowaniem 4% w skali roku należy przelewać wynagrodzenie na Nest Konto (min. 1.000 zł) lub jeśli uzyskujemy dochody ze swojej działalności zapewnić wpływ na rachunek firmowy BIZnest Konto (min. 6 000 zł) oraz zrealizować z niego płatności do US lub ZUS.

Lokaty na Nowe Środki

 • lokata otwierana przez bankowość elektroniczną to lokata otworzona po zalogowaniu się do bankowości online Nest Banku, jeśli nie mamy konta w Nest Banku, możemy je otworzyć i potem założyć lokatę
 • lokata otwierana przez stronę banku to lokata otwierana poza bankowością elektroniczną dla osób które nie posiadają konta osobistego w Nest Banku
 • 3/4 miesiące - 1,60% - dla osób otwierających przez bankowość elektroniczną
 • 3/4 miesiące - 1,40% - dla osób otwierających przez stronę banku
 • 6/9 miesięcy - 1,70% - dla osób otwierających przez bankowość elektroniczną
 • 6/9 miesięcy - 1,50% - dla osób otwierających przez stronę banku
 • 12 miesięcy - 1,90% - dla osób otwierających przez bankowość elektroniczną
 • 12 miesięcy - 1,70% - dla osób otwierających przez stronę banku
 • 18 miesięcy - 2,20% - dla osób otwierających przez bankowość elektroniczną
 • 18 miesięcy - 2,00% - dla osób otwierających przez stronę banku
 • 24 miesiące - 2,30% - dla osób otwierających przez bankowość elektroniczną
 • 24 miesiące - 2,10% - dla osób otwierających przez stronę banku

Konto oszczędnościowe dla nowych klientów

 • 2,25% do kwoty 50.000 zł przez pierwsze 2 pełne miesiące kalendarzowe
 • 2,00% dla kwoty powyżej 50.000 zł przez pierwsze 2 pełne miesiące kalendarzowe

Podstawowe opłaty za konto i kartę debetową w Nest Bank

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - wpłata gotówki na konto w placówkach banku
 • 0 zł - wypłata gotówki w placówkach banku
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - przelew europejski przez internet
 • 0 zł - korzystanie z pierwszej karty debetowej (25 zł za drugą kartę)
 • 0 zł - wypłata w bankomatach krajowych
 • 5 zł - wypłata w bankomatach za granicą
 • 3% - przewalutowanie wypłaty w bankomatach w innej walucie niż waluta rachunku

 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony