Citibank - promocja konta oszczędnościowego - 3% na 6 miesięcy do 70.000 zł

Konto oszczędnościowe z 3% oprocentowaniem w Citibanku

Citibank oferuje konto oszczędnościowe z oprocentowaniem wynoszącym 3,0% ważnym przez 6 miesięcy do kwoty nie większej niż 70.000 zł. Głównym warunkiem otrzymania promocyjnego oprocentowania jest utrzymanie przez okres 6 miesięcy średniomiesięcznego salda na rachunkach w kwocie nie mniejszej niż 100.000 zł (do kwoty tej wliczane są również środki ulokowane na koncie oszczędnościowym) lub otrzymywanie przez ten okres wpływu na konto kwoty min. 8.000 zł.

Do średniomiesięcznego salda wliczane są środki pieniężne znajdujące się na wszystkich rachunkach bankowych uczestnika promocji w Citibanku np. konto osobiste, konto oszczędnościowe i lokaty. Nie są natomiast uwzględniane środki z rachunków których uczestnik promocji jest współwłaścicielem.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Oprocentowanie konta na 3,0% do 70.000 zł na okres 6 miesięcy

 • warunki jakie musimy spełnić by otrzymać nagrodę:
  • najpóźniej do 30 czerwca 2019r. wypełnimy formularz na stronie promocyjnej i otworzymy konto osobiste Citi Priority (jeśli jesteśmy już klientem banku i posiadamy tzw. CitiKonto to do 30 czerwca 2019r. możemy je zamienić na Citi Priority)
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym została zawarta umowa otworzymy konto oszczędnościowe
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym została zawarta umowa zalogujemy się min. 1 raz w bankowości elektronicznej Citibanku lub za pomocą aplikacji mobilnej 
  • przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otwarto konto oszczędnościowe utrzymamy średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych w wysokości min. 100.000 zł lub przez ten okres miesięcznie na konto będzie wypływać min. 8.000 zł
 • podczas zawierania umowy należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych
 • przy wyliczaniu średniomisięcznego salda nie są brane pod uwagę środki pochodzące z rachunków prowadzonych przez Citibank dla klientów  indywidualnych innych niż uczestnik promocji oraz z  rachunków, których uczestnik jest drugim lub kolejnym współposiadaczem
 • wpływ na konto 8.000 zł nie będzie liczony od kwot pochodzących z rachunków prowadzonych przez Citibank dla klientów indywidualnych
 • niespełnienie warunków promocji w danym miesiącu nie pozbawia nas możliwości otrzymania promocyjnego oprocentowania w kolejnych miesiącach
 • z promocji wyłączone są osoby które po 1 stycznia 2017r. posiadały (w tym współposiadacze) w Citibanku konto osobiste typu: Citi Priority, Citigold lub Citigold Private Client lub rachunek oszczędnościowy
 • jeśli konto nam się nie spodoba będziemy mogli zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat

Nagroda czyli konto oszczędnościowe

Nagrodą w promocji jest konto oszczędnościowe:

 • 3,00% - oprocentowanie
 • 6 miesięcy - okres promocyjnego oprocentowania
 • 70.000 zł - do tej kwoty naliczane jest promocyjne oprocentowanie

Nagroda czyli 2% lokata walutowa USD

W ramach promocji bank przyznaje również możliwość otworzenia lokaty walutowej USD z 2% oprocentowaniem i okresem trwania 3 miesięcy. Minimalna kwota lokaty to 500 USD, maksymalna zaś to 500.000 USD. Można otworzyć więcej niż jedną lokatę. Warunki promocji zostały opisane na stronie promocyjnej i są one zbieżne z tymi które należy spełnić przy koncie oszczędnościowym.

Nagroda czyli premia walutowa

W ramach promocji Citibank oferuje miesięczną premię w wysokości odpowiadającej procentowo pobranej przez bank przy przewalutowaniu marży (ujętej w zastosowanym do wymiany waluty kursie) w wysokości 4% wartości transakcji wymiany wszystkich walut, z wyłączeniem franków szwajcarskich (CHF) lub 0,8% dla franków szwajcarskich (CHF) w przypadku transakcji dokonanych w dniach roboczych albo 3% dla franków szwajcarskich (CHF) w przypadku transakcji dokonanych w dniach weekendowych i świątecznych. Maksymalna miesięczna kwota przelewów od których zostanie naliczona premia to 20.000 zł. Warunki promocji zostały opisane na stronie promocyjnej i są one zbieżne z tymi które należy spełnić przy koncie oszczędnościowym.

Przy okazji zapraszam do zapoznania się z promocjami kart kredytowych Citibanku. Zostały one wyszczególnione na górze strony.