Lokata w Toyota Bank z premią 100zł

50 / 100 zł + 250 zł w Toyota Bank
za lokatę bankową i konto osobiste

Ponownie wystartowała promocja Agory S.A. i Toyota Bank. Do zdobycia jest 100zł (dla nowych klientów) i 50zł (dla obecnych klientów) za otworzenie lokaty bankowej oraz konta osobistego (nowi klienci). Nowością jest system poleceń dzięki któremu dodatkowo zdobyć można maksymalnie 250zł co razem daje 350zł.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

> strona promocyjna <

Promocja została podzielona na 2 części. Pierwszą z nich jest „Akcja lokata - 130 dni z premią” drugą zaś „Polecaj i zarabiaj”.

Regulamin promocji "Akcja Lokata"

 • najpóźniej do 9 października 2016r. na stronie promocyjnej należy zarejestrować swój udział w promocji wpisując adres email
 • po rejestracji na stronie promocyjnej należy kliknąć w utworzony link który przekieruje na stronę Toyota Bank
 • nowi klienci wypełniają wniosek o otworzenie Konta Jedynego
 • w przeciągu 2 dni roboczych pracownik Toyota Bank skontaktuje się z nowym klientem aby potwierdzić rejestrację i umówić wizytę kuriera celem podpisania umowy
 • nie później niż do 31 października 2016r. należy poprzez system bankowości elektronicznej otworzyć lokatę Plan Depozytowy na 130 dni na min. 10.000zł. Oprocentowanie stałe lokaty wynosi 2,50%
 • nowo otwarta lokata nie może być zerwana przez najbliższe 70 dni
 • do 17 stycznia 2017r. zostaniemy powiadomieni emailem czy zakwalifikowaliśmy się do uzyskania premii
 • do 31 stycznia 2017r.  po otrzymaniu emaila należy zalogować się i uzupełnić niezbędne dane wraz z numerem otworzonego konta na które zostanie przekazana premia
 • do 14 lutego 2017r. na Konto Jedyne w Toyota Bank zostanie przelana premia
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • należy wyrazić zgodę na informacje handlowe i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • w promocji nie mogą wziąć udział osoby mające Konto Jedyne w okresie od 7 kwietnia 2015r. do 29 sierpnia 2016r. z zastrzeżeniem, że udział w promocji jest dozwolony jeśli konto zostało założone w jednej z wcześniej prowadzonych promocji Agory S.A. i Toyoty Bank
 • w promocji nie mogą wziąć udziału również te osoby które w okresie od 7 kwietnia 2015r. do 29 sierpnia 2016r. rozwiązały z bankiem umowę o prowadzenie konta

100zł dla nowych klientów banku

 • nowi klienci banku po spełnieniu warunków regulaminu otrzymają 100zł premii

50zł dla obecnych klientów banku

 • lokata musi być utworzona i opłacona najpóźniej do 31 października 2016r. z nowych środków pieniężnych zwiększających saldo depozytów na dzień 29 sierpnia 2016r. przykład: posiadaliśmy tego dnia na koncie i lokatach 20.000zł, nową lokatę zakładamy wpłacając dodatkowe 10.000zł
 • saldo depozytów na dzień 29 sierpnia 2016r. nie może zostać pomniejszone przez 30 dni licząc od dnia założenia Planu Depozytowego na 130 dni, przykład: 29 sierpnia mieliśmy 20.000zł na koncie i lokatach, a Plan Depozytowy zakładamy 1 września na kwotę 10.000zł to przez najbliższe 30 dni musimy mieć min. 30.000zł (wliczane są środki na koncie i lokatach)
 • obecni klienci banku po spełnieniu warunków regulaminu otrzymają 50 zł premii

Regulamin promocji "Polecaj i zarabiaj"

 • można być jednocześnie poleconym i polecającym
 • polecający do 9 października 2016r. na stronie promocyjnej generuje kod który wysyła poleconemu
 • polecony przed złożeniem wniosku o Konto Jedyne na stronie promocyjnej wpisuje otrzymany kod oraz imię, nazwisko i adres email polecającego które polecający podał na stronie promocyjnej
 • polecający otrzyma premię jeśli on oraz osoba polecona weźmie udział w ww. opisanej promocji "Akcja Lokata"
 • za poleconą osobę bank przyzna nam 50zł premii, z zastrzeżeniem że maksymalnie można polecić 5 osób co razem daje 250zł
 • w promocji nie mogą wziąć udział osoby mające Konto Jedyne w okresie od 7 kwietnia 2015r. do 29 sierpnia 2016r. z zastrzeżeniem, że udział w promocji jest dozwolony jeśli konto zostało założone w jednej z wcześniej prowadzonych promocji Agory S.A. i Toyoty Bank
 • w promocji nie mogą wziąć udziału również te osoby które w okresie od 7 kwietnia 2015r. do 29 sierpnia 2016r. rozwiązały z bankiem umowę o prowadzenie konta

Lokata Plan Depozytowy na 130 dni

 • oprocentowanie stałe: 2,50%
 • minimalna kwota lokaty: 3.000zł - w promocji należy założyć lokatę na 10.000zł
 • maksymalna kwota lokaty: 10.000zł
 • maksymalna ilość lokat: 10
 • okres lokaty: 130 dni
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: brak odsetek

Konto Jedyne

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli w danym miesiącu, kartą debetową dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 400zł (pobierane jest 2,49zł ale jednocześnie następuje zwrot 2,49zł)
 • 2,49 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - trzy pierwsze w miesiącu wypłaty w bankomatach krajowych
 • 4,50 zł - opłata za za czwartą i kolejną wypłatę gotówkową w bankomatach krajowych

Regulamin promocji.

> strona promocyjna <