Comperia Bonus - 7 edycja

Premia za konto i lokatę w Toyota Bank
100zł + 10zł = lokata 5,6%

Ponownie wystartowała promocja Toyota Bank. Tym razem do zdobycia jest 100zł za konto osobiste z lokatą oraz 10zł za przystąpienie do programu "Tankuj Korzyści do pełna" który został opisany w artykule Zwrot pieniędzy za tankowanie paliwa. Organizatorem promocji jest Comperia we współpracy z Toyota Bank.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

> strona promocyjna <

Regulamin promocji "Comperia Bonus - edycja 7"

 • wnioski wysyłamy najpóźniej do 30 listopada 2016r.
 • aby otrzymać 100zł premii należy:
  • na stronie promocyjnej zarejestrować swój udział w promocji wpisując adres email
  • otworzyć Konto Jedyne w Toyota Bank przez link udostępniony na stronie promocyjnej
  • do 31 grudnia 2016r. założyć lokatę "Plan depozytowy na 130 dni" na łączną kwotę min. 10.000zł (można otworzyć do 10 lokat, istotne jest by ich łączna suma była nie mniejsza niż 10.000zł)
  • na utworzonych lokatach utrzymać min. 10.000zł przez min. 70 dni od dnia ich złożenia
 • aby otrzymać dodatkowe 10zł premii należy:
  • spełnić ww. warunki
  • do 31 grudnia 2016r. zarejestrować się w promocji Tankuj Korzyści do pełna (opisanej w artykule Zwrot pieniędzy za tankowanie paliwa) w której musimy spełnić warunki:
   • zawrzeć umowę o kartę debetową jeśli nie została ona dołączona do otwieranego konta
   • wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na SMS
   • podać dane posiadanego samochodu
 • w przeciągu 2 dni roboczych pracownik Toyota Bank skontaktuje się z nowym klientem aby potwierdzić rejestrację i umówić wizytę kuriera celem podpisania umowy
 • do 24 marca 2017r. zostaniemy powiadomieni emailem czy zakwalifikowaliśmy się do uzyskania premii
 • do 14 kwietnia 2017r. na Konto Jedyne w Toyota Bank zostanie przelana premia
 • należy wyrazić zgodę na informacje handlowe i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • w promocji nie mogą wziąć udziału również te osoby które w okresie od 14 maja 2015r. do 24 października 2016r. posiadały Konto Jedyna w Toyota Bank

Lokata Plan Depozytowy na 130 dni

 • oprocentowanie stałe: 2,50%
 • minimalna kwota lokaty: 3.000zł - w promocji należy założyć lokatę na 10.000zł
 • maksymalna kwota lokaty: 10.000zł
 • maksymalna ilość lokat: 10
 • okres lokaty: 130 dni
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: brak odsetek

Konto Jedyne

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli w danym miesiącu, kartą debetową dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 400zł (pobierane jest 2,49zł ale jednocześnie następuje zwrot 2,49zł)
 • 2,49 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - trzy pierwsze w miesiącu wypłaty w bankomatach krajowych
 • 4,50 zł - opłata za za czwartą i kolejną wypłatę gotówkową w bankomatach krajowych

Regulamin promocji.

> strona promocyjna <