Blog finansowy - bank-karta-kredyt.pl

1000zł premii w Credit Agricole

1.000zł premii w Credit Agricole
Jesteś gotowy na 1000 zł?- edycja internetowa

Credit Agricole ponownie wraca z promocją 1.000zł za otworzenie konta bankowego. Promocję tę można by podzielić na cztery części i w każdej z nich do zgarnięcia jest odpowiednia kwota. Uzyskanie pełnego 1.000zł jest dość trudne ale przy odrobinie chęci możliwe do zrealizowania. Regulamin choć długi, sporządzony jest czytelnie. Sprawdźmy za co dostaniemy pieniądze.

*** artykuł zaktualizowano dnia 01.06.2015r.
uwzględniając zmiany obowiązujące w nowej promocji ***

(poprzednia promocja zakończyła się 31 maja 2015r., a obecna różni się tym, że trwa od 1 do 30 czerwca 2015r. i aby być jej uczestnikiem konto należy założyć przez internet lub podczas rozmowy z konsultantem, poprzednio możliwa była rejestracja uczestnictwa w promocji w placówce bankowej)

>>>> Credit Agricole <<<<

100 zł za założenie konta - za co premia:

 • należy zapewnić wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 1.500zł najpóźniej w następnym miesiącu po przystąpieniu do promocji

100 zł za przeniesienie konta - za co premia:

300 zł za rachunki opłacane w Credit Agricole - za co premia:

 • dostajesz 5% zwrotu za płatność rachunków za energię, wodę, gaz, telefon, abonament tv i internet
 • na stronie <- link, lub w placówce banku należy zgłosić wystawców ww. rachunków wraz z numerami kont na które dokonywane będą płatności
 • maksymalnie 16,67zł miesięcznie - promocja rozciąga się przez to do 18 miesięcy
 • w poprzednim miesiącu należy zapewnić wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 1.500zł

500 zł za płatność kartą - za co premia:

 • dokonanie kartą debetową wydaną do konta w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500zł
 • 50% kwoty przekazanej na Konto Oszczędzam w ramach usługi CAsacer
 • maksymalnie 27,77zł miesięcznie - promocja rozciąga się przez to do 18 miesięcy
 • w poprzednim i aktualnym na dany dzień miesiącem należy zapewnić wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 1.500zł

CAsaver

Jest to usługa powiązana z kartą debetową wydaną do konta. Transakcje bezgotówkowe zaokrąglane są do wskazanej przez ciebie kwoty i różnica pomiędzy ceną zakupu a wybraną kwotą przekazywana jest na Konto Oszczędzam - prowadzenie konta jest darmowe, pierwszy przelew w miesiącu za 0zł, każdy kolejny 10zł. Do wyboru są trzy warianty oszczędzania:

 • 0,50zł - płatność 47,14zł - przekazane zostaje 0,36zł (0,50zł - 0,14zł)
 • 1,00zł - płatność 21,11zł - przekazane zostaje 0,89zł (1,00zł - 0,11zł)
 • 5,00zł - płatność 22,78zł - przekazane zostaje 2,22zł (5,00zł - 2,78zł)

Pozostałe główne warunki regulaminu

 • konta biorące udział w promocji: 1 Konto, Konto PROSTO oszczędzające, Konto PROSTO oszczędzające PLUS lub Konto PROSTO oszczędzające PREMIUM
 • promocja trwa od 1 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r.
 • do promocji nie kwalifikują się osoby które na 90 dni przed 1 czerwca 2015r. były posiadaczem konta w Credit Agricole oraz nigdy nie były uczestnikiem organizowanych przez bank promocji „Jesteśmy gotowi”, „Jesteśmy gotowi 2” lub „Jesteśmy gotowi – edycja internetowa”, „Jesteś gotowy na 1000 zł?”
 • należy otworzyć Rachunek Oszczędzam na które wpływać będą drobne z usługi CAsaver
 • należy uruchomić usługę CAsaver
 • należy wybrać wyciąg bankowy w formie elektronicznej
 • nie można wyrazić sprzeciwu na działania marketingowe banku
 • należy wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną
 • należy podać numer telefonu oraz email
 • należy potwierdzić przystąpienie do promocji
 • należy wypełnić i podpisać „Zlecenie przekazywania środków” w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, emerytury lub renty lub „Deklarację stałego zasilania konta” na kwotę nie mniejszą niż. 1.500zł
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz uzyskujących dochody z innych tytułów należy zapewnić wpływ na Konto co najmniej raz w każdym miesiącu kalendarzowym w  okresie  korzystania  z  promocji kwoty zadeklarowanej na „Zleceniu przekazywania środków” lub „Deklaracji stałego zasilania konta”, na sumę nie mniejszą niż 1.500zł
 • brak wpływu ww. zadeklarowanej kwoty przez okres 2 miesięcy wyklucza uczestnika z udziału w promocji
 • w przypadku wypowiedzenia umowy konta w okresie do 18 miesięcy od dnia otwarcia konta bank ma prawo obciążyć uczestnika równowartością przekazanych premii

Promocję mamy już za sobą, sprawdźmy jak prezentuje się tabela opłat i prowizji.

1 Konto

1 Konto jest dla tych którzy nie ukończyli 27 roku życia. Po tym okresie konto automatycznie przekształcone zostaje na Konto Prosto Oszczędzające Plus

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę  w przypadku zapewnienia wymaganego wpływu miesięcznego oraz dokonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 1zł
 • 2,90 zł - miesięczna opłata za kartę jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN w bankomatach w Polsce umieszczonych w placówkach banku oraz bankomatach BZ WBK oraz Euronet
 • 5 zł - wypłata gotówki PLN w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 6 zł - opłata za możliwość wypłaty gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce bez opłaty 

Konto Prosto Oszczędzające

 • 4,90 zł - miesięczna opłata za konto - brak opcji zniesienia opłaty
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 3,90 zł - miesięczna opłata za kartę - brak opcji zniesienia opłaty
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN w bankomatach w Polsce umieszczonych w placówkach banku (bankomaty BZWBK oraz Euronet poza placówkami banku nie wliczają się)
 • 5 zł - wypłata gotówki PLN w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 6 zł - opłata za możliwość wypłaty gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce bez opłaty

Konto Prosto Oszczędzające Plus

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto jeśli na konto wpłynie min. 1500zł a jeśli masz mniej niż 30 lat kwota zmniejszana jest do 1.000zł
 • 9,90 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę  w przypadku zapewnienia wymaganego wpływu miesięcznego oraz dokonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500zł
 • 7,90 zł - miesięczna opłata za kartę jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce

Konto Prosto Oszczędzające Premium

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto jeśli na konto wpłynie min. 10.000zł 
 • 14,90 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę - nie jest wymagany obrót
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce

>>>> Credit Agricole <<<<