2 bilety do kina Cinema City za konto osobiste w Raiffeisen Polbank

Konto w Raiffeisen Polbank i 2 bilety do kina

Raiffeisen Polbank oferuje konto osobiste wraz z dwoma biletami na seans 2D do sieci kin Cinema City. Promocja trwa do wyczerpania puli 3.000 nagród oraz nie dłużej niż do 31 grudnia 2017r. Głównym warunkiem otrzymania biletów jest otworzenie konta wraz z kartą debetową oraz wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 50 zł w przeciągu miesiąca od dnia otworzenia konta. Bilety ważne będą do 30 kwietnia 2018r.

W przypadku zakończenia promocji przed terminem bank poinformuje o tym na stronie internetowej. W promocji weźmiemy udział jeśli, nie mieliśmy konta w Raiffeisen Polbank od 15 września 2016r.

Główne warunki regulaminu

Promocja trwa od dnia 15 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. włącznie lub do wyczerpania puli 3.000 nagród, w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi jako pierwsza.

Informacja o zakończeniu czasu trwania promocji przed dniem 31 grudnia 2017 r. w związku z wyczerpaniem puli 3.000 nagród, jak również informacja o wydłużeniu okresu trwania promocji będą dostępne na stronie internetowej.

Uczestnikiem promocji może być osoba, która spełni łącznie poniższe warunki:

  • w okresie roku poprzedzającego dzień rozpoczęcia promocji nie była stroną umowy Konta Osobistego zawartej z Raiffeisen
  • w czasie trwania promocji zawrze z bankiem umowę Wymarzonego Konta Osobistego oraz umowę Karty Mastercard Debit
  • wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych
  • aktywuje kartę Mastercard Debit i nie zostanie ona zastrzeżona w czasie trwania promocji

Uczestnik nabywa prawo do nagrody pod warunkiem, że w okresie miesiąca od dnia otwarcia Wymarzonego Konta Osobistego dokona kartą debetową Mastercard Debit transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej 50 zł i dokonane przez uczestnika transakcje bezgotówkowe zostaną zaksięgowane (nie są wliczana transakcje zwrócone, dokonane w punktach akceptujących Kartę oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory)

Nagrodą są dwa kody uprawniające do wymiany w kasie biletowej kina sieci Cinema City na bilety wstępu na dowolny seans filmowy 2D w kinie sieci Cinema City.

Nagroda zostanie dostarczona za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na zarejestrowany w systemie banku numer telefonu komórkowego do dnia 31 stycznia 2018r.

Uczestnik ma możliwość wymiany kodów na bilety na seans filmowy 2D nie później niż do dnia daty ważności kodów, czyli do dnia 30 kwietnia 2018r. w kasie biletowej dowolnego kina należącego do sieci Cinema City.

Regulamin.