Bank Zachodni - powerbank za płatności zbliżeniowe kartą mobilną

Bank Zachodni
powerbank za płatność kartą mobilną

Bank Zachodni oferuje powerbank z logo visa. Bank nagradza pierwsze 1000 osób które spełnią warunki promocji a te są niezwykle proste do zrealizowania. Nim wykonamy transakcje promocyjne powinniśmy zarejestrować swój udział w formularzu w przeciwnym razie poprzednie transakcje nie będą brane pod uwagę.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

strona promocyjna <- link

Promocja trwa do wyczerpania puli nagród, ale nie dłużej niż do 31.01.2018r.

Uczestnikiem promocji może być osoba, która:

  • posiada kartę mobilną visa
  • w okresie trwania promocji wypełni i wyśle formularz zgłoszeniowy

Uczestnik, aby otrzymać nagrodę musi spełnić poniższe warunki:

  • zarejestrować swój udział na stronie promocyjnej
  • w każdym miesiącu trwania promocji (listopad‘17, grudzień’17, styczeń’18) wykonać co najmniej jedną płatność tą samą kartą mobilną visa

O przyznaniu nagrody decyduje kolejność spełniania warunków przez uczestników do jej otrzymania.

Weryfikacja spełnienia przez uczestników warunków nastąpi do 15 lutego 2018r. Nagroda zostanie przesłana kurierem na koszt organizatora na adres wskazany w formularzu nie później niż do 20 lutego 2018r.

Karta mobilna visa - instrument płatniczy, wydawany przez Bank Zachodni w formie aplikacji instalowanej w zaufanym urządzeniu mobilnym (Karty: Visa-Mobile debetowa, Visa-Mobile kredytowa), umożliwiający posiadaczowi dokonywanie transakcji zbliżeniowych do wysokości dostępnych środków na rachunku.

Płatność – transakcja bezgotówkowa zlecona przy użyciu karty mobilnej VISA w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym, której autoryzacja następuje poprzez zbliżenie karty mobilnej VISA do czytnika

Regulamin.