Płać kartą Visa – loteria wiosenna 2014

Mamy nadzieję na to, że tym razem konkurs będzie przeprowadzany uczciwie, a nie jak miało to miejsce podczas konkursu "Przygotuj się do Sochi", gdzie za wyłanianie (niezgodnie z regulaminem) odpowiadała firma databroker, będąca wieloletnim partnerem Visa w organizacji promocji.

Visa przeprowadza kolejną promocję, trwającą od 8 kwietnia do 16 czerwca 2014 roku. Do wygrania jest sporo, bo jak twierdzą aż 893 795,56 zł na które składa się :

6 dwuosobowych wyjazdów na Mistrzostwa Świata FIFA
50 kart przedpłaconych Visa o wartości 2000 zł każda
500 kart przedpłaconych Visa o wartości 500 zł każda
400 kart BP SuperCard o wartości 250 zł każda

do tego należy również dodać podatek 11,11% który odprowadza organizator. Wydać tyle pieniędzy na na promocję, to robi wrażenie.

Zasady są banalne. Wystarczy płacić kartą Visa (włączając transakcje zbliżeniowe, mobilne, on-line, przelewy z karty kredytowej), zachować wydruk z terminala lub potwierdzenie operacji na rachunku karty Visa i zarejestrować taką transakcję na stronie https://www.visa.pl/zlota-strefa/promocje/loteria-wiosenna/rejestracja

> zestawienie kart kredytowych <- sprawdź 

Ważniejsze punkty regulaminu:

Jedna dokonana transakcja kartą Visa upoważnia do jednego zgłoszenia do Loterii, co nie wyklucza możliwości kolejnych zgłoszeń w razie dokonania kolejnych transakcji kartą Visa, przy czym jednego dnia można dokonać maksymalnie pięciu zgłoszeń.

Uczestnik Loterii zobowiązany jest do zachowania wszystkich potwierdzeń dokonania realizacji transakcji kartą Visa stanowiących podstawę zgłoszeń do Loterii...

Masowe zgłoszenia bądź zgłoszenia dokonane z karty Visa, której użytkownikiem jest osoba inna niż zgłaszająca są odrzucane. Ponadto, odrzucane są zgłoszenia wysłane za pomocą specjalistycznego programu komputerowego służącego do mailingu lub za pomocą poczty automatycznej. 

Loteria przeprowadzona jest na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ten sam Uczestnik może brać udział w Loterii nieograniczoną liczbę razy, przy czym:
może wygrać tylko jedną nagrodę w postaci pakietu na mecz 2014 FIFA World Cup Brazil™ wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w całej Loterii;
może wygrać tylko jedną kartę przedpłaconą o wartości 2000 zł lub kartę przedpłaconą o wartości 500 zł lub kartę BP SuperCard o wartości 250 zł w danym losowaniu, tj. może wygrać od jednej do trzech kart (różnych typów) w danym losowaniu; oraz
Uczestnik, który w danym losowaniu wygrał nagrodę w postaci pakietu na mecz 2014 FIFA World Cup Brazil™ wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, może wygrać nagrodę/nagrody w postaci karty/kart przedpłaconej/przedpłaconych w tym samym losowaniu.

Organizator informuje, iż połączenia telefoniczne są wykonywane z numeru zastrzeżonego, w przypadku gdy dany zwycięzca ma włączoną blokadę połączeń z numerami zastrzeżonymi, Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z danym zwycięzcą.

Nagrody w postaci dwuosobowych pakietów na mecze grupowe 2014 FIFA World Cup Brazil™ mogą zostać zrealizowane wyłącznie przez osoby mające ukończone 16 lat (dotyczy to zarówno zwycięzcy, jak i osoby towarzyszącej) ... Ponadto, warunkiem skorzystania z nagrody jest posiadanie wszelkich niezbędnych dokumentów, w szczególności paszportu.