MoneyGram i Bank Pocztowy - 50 zł za transfer pieniędzy na Ukrainę oraz 50 zł premii miesięcznie w programie korzyści

Transfer pieniędzy na Ukrainę z MoneyGram o 50 zł taniej oraz 50 zł miesięcznie w programie korzyści

W Banku Pocztowym trwa promocja dla tych osób które zdecydują się przetransferować pieniądze na Ukrainę za pomocą MoneyGram.

Bank zwraca na konto różnicę pomiędzy naliczoną opłatą na przekaz MoneyGram a kwotą 10 zł. Premiowane są tylko 3 transfery pieniężne na Ukrainę do kwoty 900 zł z tym, że premiowaniu podlega tylko pierwszy transfer w miesiącu.

Celem przystąpienia do promocji należy otworzyć konto osobiste z kartą debetową i nie zamykać ich podczas trwania promocji.

W miesiącu, za który ma zostać naliczona premia, klient powinien wykonać minimum 1 transakcję bezgotówkową przy użyciu karty wydanej do konta z którego zostanie dokonany przekaz MoneyGram.

Premia przelewana jest na konto do 15-ego dnia miesiąca po miesiącu podlegającym rozliczeniu.

Z promocji wyłączone są osoby posiadające konto w Banku Pocztowym w okresie ostatnich 3 miesięcy przed rozpoczęciem miesiąca w którym założyły konto oraz te które wniosły sprzeciw w celach marketingowych. Promocja trwa do 31 marca 2019r.

W Banku Pocztowym dodatkowo można otrzymać do 50 zł miesięcznie uczestnicząc w programie korzyści. Bank zwraca 5% płatności kartą w wybranych kategoriach oraz 10% za usługi pocztowe.

Główne opłaty za Bliskie Konto Pocztowe

  • 0/5 zł - prowadzenie rachunku za 0 zł jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na min. 300 zł
  • 0 zł - przelew krajowy internetowy
  • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
  • 2 zł - wypłata gotówki w bankomatach krajowych
    • do dnia 30 czerwca 2018 r. opłata za wypłatę gotówki z bankomatów sieci PlanetCash dokonaną przy użyciu karty Mastercard lub Visa wynosi 0 zł
    • za 5 zł miesięcznie można kupić bezpłatne wpłaty w bankomatach krajowych i za granicą