Alior Bank - 200 zł za konto osobiste

Konto Jakże Osobiste z 200 zł premią Alior Banku

Alior Bank w najnowszej promocji oferuje 200 zł za otworzenie konta osobistego o nazwie Konto Jakże Osobiste. Głównym warunkiem otrzymania premii jest otworzenie konta za strony promocyjnej, zapewnieniu wpływy na konto min. 1.000 zł (może to być np. 2 razy po 500 zł), wykonanie min. 3 transakcji na dowolną kwotę kartą debetową oraz zalogowanie do aplikacji mobilnej.

Nowi czytelnicy bloga oraz osoby nie biorące udziału w takich promocjach zapewne zapytają, po co bank daje premię i dlaczego robi to przez inną firmę. Odpowiedź jest prosta. Szacuje się, że koszt pozyskania nowego klienta wynosi ok. 600 zł, zaś w koszcie tym znajdują się wszelkiego rodzaju promocje i reklamy. Banki w większości przypadków wolą zlecić organizację tego typu promocji podmiotom zewnętrznym, które mają rozwiniętą sieć reklamową i mają doświadczenia w przeprowadzaniu podobnych akcji.

Ważna informacja dla osób które chcą wziąć udział w promocji ale posiadają konto w T-Mobile Usługi Bankowe: jeśli nie mieliśmy konta w Alior Banku od 31 października 2018r. ale mieliśmy w T-Mobile Usługi Bankowe (które jest prowadzone przez Aliora) to mimo to będziemy mogli wziąć udział w promocji.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać 200 zł premii

 • czas na wysłanie wniosku mamy do 31 grudnia 2019r.
 • aby otrzymać 200 zł należy:
  • ze strony promocyjnej otworzyć konto osobiste wraz z kartą debetową najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
  • umowę podpisać nie później niż w terminie 30 dni od dnia przesłania wniosku oraz nie później niż do 30 stycznia 2020r.
  • w każdym z 3 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu kalendarzowym, w którym podpisano umowę o konto zapewnić:
   • łączny wpływ na konto nie mniejszy niż 1.000 zł
   • wykonać min. 3 płatności bezgotówkowe na dowolną kwotę kartą debetową
   • zalogować się aplikacji mobilnej Alior Banku
 • konto i karta muszą być aktywne do dnia otrzymania premii
 • do ww. wpływu 1.000 zł wliczają się przelewy przychodzące z rachunków prowadzonych w innych bankach, przelewy z innych rachunków prowadzonych w Alior Banku dla osób fizycznych (z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez Biuro Maklerskie Banku), których klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem; przelewy z rachunków prowadzonych w Alior Banku dla firm, których klient nie jest właścicielem ani wobec których nie jest osobą powiązaną organizacyjnie lub kapitałowo
 • do transakcji bezgotówkowych nie wliczają się transakcje zwrócone oraz dokonane w punktach MCC (Merchant Category Code):
  7995 określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
  8999 określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
  4111 określający m.in. usługi transportowe
  6012 określający instytucje finansowe
  6211 określający brokerów ubezpieczeniowych
  6051 określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
  4829 określający internetowe przekazy pieniężne
  4900 określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne (w rzeczywistości są to płatności za rachunki)
 • premia zostanie wypłacona najpóźniej do końca 4 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym podpisano umowę o konto
 • do promocji nie może przystąpić osoba, która po dniu 31 października 2018r. posiadała w Alior Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek walutowy lub Kartę Kibica Alior Banku. Posiadanie konta oszczędnościowego, konta firmowego, konta oszczędnościowego walutowego, konta w Kantorze Walutowym Alior Banku oraz konta w T-Mobile Usługi Bankowe nie wyklucza uczestnika z promocji
 • w promocji nie mogą wziąć również te osoby które w okresie od 1 czerwca 2019r. do 15 listopada  2019r. złożyły wniosek o otworzenie Konta Jakże Osobistego

Konto Jakże Osobiste

 • 0/10 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta za 0 zł jeśli klient nie ukończył 26 lat lub na konto wpłynie min. 1.500 zł
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0/5 zł - miesięczna opłata za kartę debetową za 0 zł jeśli w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w bankomatach w placówce banku
 • 2,50 zł - opłata za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach krajowych
 • do konta można dobrać dwie darmowe korzyści np.
  • 3% na koncie oszczędnościowym do 20.000 zł
  • bezpłatne bankomaty w Polsce
  • bezpłatne bankomaty za granicą
  • zwrot 1% za zakupy

Korzyści w koncie to dwa darmowe dodatki które możemy wybrać. Każda kolejna korzyść kosztuje 3,50 zł miesięcznie. Do wyboru mamy:

 • 0 zł za wypłatę bankomatów w Polsce
 • 0 zł za wypłatę bankomatów za granicą
 • 3% na koncie oszczędnościowym do 20.000 zł
 • zwrot 1% za płatność telefonem (do 20 zł miesięcznie)
 • płatność kartą w walucie obcej bez kosztów przewalutowania
 • 5 natychmiastowych przelewów za 0 zł
 • 30 bezpłatnych powiadomień SMS
 • ubezpieczenie w podróży za granicą
 • pomoc w nagłych wypadkach
 • 10 dni bez naliczania odsetek od limitu w koncie do 1.000 zł

 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony