Bank Pekao - 200 zł premii za Konto Przekorzystne

Bank Pekao - 200 zł premia do Konta Przekorzystnego

Bank Pekao w najnowszej promocji oferuje 100 zł lub 200 zł przelewem na konto za otworzenie konta wraz z kartą debetową i aplikacją mobilną, zanotowanie na koncie wpływu w kwocie min. 500 zł, wykonanie min. 1 transakcji na dowolną kwotę za pomocą karty debetowej lub aplikacji mobilnej PeoPay oraz zalogowanie do aplikacji mobilnej.

Od nas zależy którą wersję premii wybierzemy. W przypadku 200 zł premii dodatkowym warunkiem jest by konto otworzyć wybierając sposób weryfikacji swojej tożsamości w oparciu o biometrię twarzy (podczas wypełniania wniosku robimy sobie selfie). Dodatkowo będziemy musieli w kolejnych trzech miesiącach wykonywać min. 1 transakcję kartą, zapewnić wpływ na konto oraz logować się do aplikacji mobilnej.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

konto w Pekao <- strona promocyjna

Warunki promocji dla 100 zł premii za konto

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 20 maja 2020r.
 • premię otrzymamy jeśli:
  • do 20 maja 2020r. ze strony promocyjnej otworzymy konto osobiste wraz z kartą debetową i aplikacją mobilną PeoPay
  • do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji zalogujemy się do aplikacji mobilnej PeoPay
  • do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji na koncie zostanie zaksięgowany jednorazowy przelew w kwocie nie mniejszej niż 500 zł
  • do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji wykonamy min. 1 transakcję na dowolną kwotę za pomocą karty debetowej lub aplikacji mobilnej Pekao
  • premia zostanie przelana na konto najpóźniej do końca drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu przystąpienia do promocji
 • do wpływu ww. 500 zł nie wliczają się wpłaty gotówki, wpływy z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami własnymi klienta
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być aktywne (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • dodatkowo musimy zaakceptować regulamin promocji oraz zgodę na otrzymywanie informacji i o przyjęciu do wiadomości spełnienia obowiązku informacyjnego
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które od 1 stycznia 2019r. były posiadaczem lub współposiadaczem rachunku płatniczego lub lokat w Banku Pekao z zastrzeżeniem że jeśli ktoś posiadał w tym okresie (również jako współposiadacz) konto osobiste lub oszczędnościowe lub lokatę na których w każdym miesiącu kalendarzowym suma średnich miesięcznych sald wynosiła od 0 zł do 50 zł to ma prawo przystąpić do promocji ale maksymalnie może otrzymać 100 zł premii

Warunki promocji dla 200 zł premii za konto

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 20 maja 2020r.
 • premię otrzymamy jeśli:
  • do 20 maja 2020r. ze strony promocyjnej otworzymy konto osobiste wraz z kartą debetową i aplikacją mobilną PeoPay wybierając sposób weryfikacji swojej tożsamości w oparciu o biometrię twarzy (selfie)
  • do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji oraz przez trzy kolejne miesiące zalogujemy się do aplikacji mobilnej PeoPay
  • do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji oraz przez trzy kolejne miesiące na koncie zostanie zaksięgowany jednorazowy przelew w kwocie nie mniejszej niż 500 zł
  • do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji oraz przez trzy kolejne miesiące wykonamy min. 1 transakcję na dowolną kwotę za pomocą karty debetowej lub aplikacji mobilnej Pekao
  • pierwsze 100 zł premii zostanie przelane na konto najpóźniej do końca drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu przystąpienia do promocji
  • drugie 100 zł premii zostanie przelane na konto najpóźniej do 30 sierpnia 2020r.
 • do wpływu ww. 500 zł nie wliczają się wpłaty gotówki, wpływy z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami własnymi klienta
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być aktywne (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • dodatkowo musimy zaakceptować regulamin promocji oraz zgodę na otrzymywanie informacji i o przyjęciu do wiadomości spełnienia obowiązku informacyjnego
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które od 1 stycznia 2019r. były posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Pekao

Przykład: do promocji przystępujemy w kwietniu. Do końca maja musimy wykonać min. 1 transakcję, zanotować wpływ na koncie oraz zalogować do aplikacji mobilnej. W każdym kolejnym miesiącu, tj. czerwiec, lipiec i sierpień musimy wykonać min. 1 transakcję, zanotować wpływ na koncie oraz zalogować do aplikacji mobilnej.

Warunek otwarcia konta za pomocą selfie uważa się również za spełniony, jeśli uczestnik, próbował zawrzeć wspomnianą umowę poprzez stronę promocyjną banku (online) lub aplikację PeoPay (mobilnie), jednak umowa nie została zawarta w tych kanałach w wyniku negatywnej weryfikacji tożsamości uczestnika przez system informatyczny banku, ale została zawarta w oddziale banku. Jeśli więc będziemy zmuszeni udać się banku, ważne jest by powołać się na tą promocję oraz wygenerowany numer wniosku.

2,5% na koncie oszczędnościowym przez 120 dni do 30.000 zł

Promocja konta oszczędnościowego łączy się z promocją opisaną powyżej.

W ramach promocji otrzymamy konto oszczędnościowe z oprocentowaniem w wysokości 2,5% na okres 120 dni dla kwoty do 30.000 zł.

Promocyjne oprocentowanie otrzymamy jeśli w okresie od 1 stycznia 2019r.:

 • nie posiadaliśmy w Pekao konta osobistego, oszczędnościowego, lokaty
  lub
 • posiadaliśmy ww. konta lub lokatę ale suma średnich miesięcznych sald ww. rachunków wynosiła nie więcej niż 50 zł

konto w Pekao <- strona promocyjna