Bank Pekao - 150 zł premii za osobiste

Bank Pekao - 150 zł - konto osobiste

Bank Pekao w najnowszej promocji oferuje 100 zł przelewem na konto i 50 zł do wydania w programie MasterCard za otworzenie konta wraz z kartą debetową i aplikacją mobilną, zanotowanie na koncie wpływu w kwocie min. 500 zł, wykonanie min. 1 transakcji na dowolną kwotę za pomocą karty debetowej lub aplikacji mobilnej PeoPay oraz zalogowanie do aplikacji mobilnej.

Dodatkowym warunkiem jest by konto otworzyć wybierając sposób weryfikacji swojej tożsamości w oparciu o biometrię twarzy (podczas wypełniania wniosku robimy sobie selfie).

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

konto w Pekao <- strona promocyjna

Warunki promocji

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 30 września 2020r.
 • 100 zł premię otrzymamy jeśli:
  • do 30 września 2020r. ze strony promocyjnej otworzymy konto osobiste wraz z kartą debetową i aplikacją mobilną PeoPay wybierając sposób weryfikacji swojej tożsamości w oparciu o biometrię twarzy (selfie)
  • do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji oraz przez trzy kolejne miesiące zalogujemy się do aplikacji mobilnej PeoPay
  • do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji oraz przez trzy kolejne miesiące na koncie zostanie zaksięgowany jednorazowy przelew w kwocie nie mniejszej niż 500 zł
  • do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji oraz przez trzy kolejne miesiące wykonamy min. 1 transakcję na dowolną kwotę za pomocą karty debetowej lub aplikacji mobilnej Pekao
 • punkty o wartości 50 zł otrzymamy jeśli:
  • do 30 września 2020r. zarejestrujemy się w programie Priceless Specials na stronie https://bezcennechwile.mastercard.pl lub poprzez bankowość elektroniczną banku - za to otrzymujemy 1000 punktów
  • do 30 września 2020r. zalogujemy się do aplikacji mobilnej PeoPay (ten warunek i tak spełniamy przy 100 zł premii) - za to otrzymujemy 2400 punktów
  • 1000 punktów zostanie nadane najpóźniej do 14 dni od rejestracji a dodatkowe 2400 punktów otrzymamy do 30 dni od zalogowania w aplikacji
  • punkty ważne będą 6 miesięcy i można je wymienić np. na voucher do RTV AGD który kosztuje 3400 punktów
 • do wpływu ww. 500 zł nie wliczają się wpłaty gotówki, wpływy z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami własnymi klienta
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być aktywne (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • premia zostanie przelana na konto najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym zrealizowano warunki promocji
 • dodatkowo musimy zaakceptować regulamin promocji oraz zgodę na otrzymywanie informacji i o przyjęciu do wiadomości spełnienia obowiązku informacyjnego
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które od 1 stycznia 2019r. były posiadaczem lub współposiadaczem rachunku płatniczego lub lokat w Banku Pekao

Warunek otwarcia konta za pomocą selfie uważa się również za spełniony, jeśli uczestnik, próbował zawrzeć wspomnianą umowę poprzez stronę promocyjną banku (online) lub aplikację PeoPay (mobilnie), jednak umowa nie została zawarta w tych kanałach w wyniku negatywnej weryfikacji tożsamości uczestnika przez system informatyczny banku, ale została zawarta w oddziale banku. Jeśli więc będziemy zmuszeni udać się banku, ważne jest by powołać się na tą promocję oraz wygenerowany numer wniosku.

2,0% oprocentowanie konta oszczędnościowego do 20.000 zł na 120 dni

W ramach promocji możemy otworzyć konto oszczędnościowe na którym przez 120 dni otrzymamy 2% oprocentowanie dla środków pieniężnych do kwoty 20.000 zł.

konto w Pekao <- strona promocyjna