Zwrot pieniędzy 5% za zakupy kartą kredytową w T-Mobile Usługi Bankowe

5% zwrotu za transakcje kartą kredytową w T-Mobile Usługi Bankowe

T-Mobile Usługi Bankowe oferuje do 25 zł miesięcznie 5% zwrotu za zakupy dokonane kartą debetową, kredytową lub BLIKiem. Premię do 15 zł otrzymamy za konto Freemium, a do 25 zł za konto Premium. Zwrot za zakupy naliczany jest przez 6 pierwszych miesięcy ale jeśli posiadamy w T-Mobile UB produkt kredytowy (np. karta kredytowa, linia kredytowa, kredyt) to zwrot otrzymamy również w następnych miesiącach a tym samym ograniczenie 6 miesięcy nas nie będzie dotyczyło.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

5% zwrot za zakupy

 • promocja trwa do odwołania a o jej ewentualnym zakończeniu bank poinformuje nas nie później niż 2 miesiące przed jej zakończeniem
 • promocja jest dostępna również dla obecnych klientów banku
 • należy:
  • posiadać lub otworzyć rachunek w T-Mobile Usługi Bankowe wraz z kartą debetową lub kredytową
  • wyrazić zgodę marketingową na przetwarzanie danych (można wyrazić na infolinii)
  • wyrazić zgodę na weryfikację historii zobowiązań (można wyrazić na infolinii)
  • wyrazić zgodę na skorzystanie z promocji (można podczas otwierania konta lub poprzez bankowość internetową i  infolinię)
 • jeśli posiadamy w T-Mobile UB produkt kredytowy (np. karta kredytowa) to bank zwróci nam 5% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami (debetowa i kredytowa sumują się) lub BLIKiem, maksymalnie 15zł/25zł miesięcznie przez 6 najbliższych miesięcy od kiedy została naliczona pierwsza premia oraz w następnych miesiącach w których mamy aktywny produkt kredytowy
 • jeśli nie posiadamy w T-Mobile produkt kredytowy to bank zwróci nam 5% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami (debetowa i kredytowa sumują się) lub BLIKiem, maksymalnie 15zł/25zł miesięcznie przez 6 najbliższych miesięcy od kiedy została naliczona pierwsza premia
 • produkt kredytowy to aktywna umowa o pożyczkę/kredyt, przyznany limit odnawialny w rachunku, aktywny rachunek karty kredytowej, na którym w danym miesiącu kalendarzowym rozliczono przynajmniej jedną transakcję
 • dla konta Freemium:
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 15zł
  • premia zostanie naliczona jeśli dokonane zostaną transakcje bezgotówkowe na min. 200 zł miesięcznie
 • dla konta Premium:
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 25zł
  • premia zostanie naliczona jeśli dokonane zostaną transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł miesięcznie
  • w promocji nie weźmiemy udziału jeśli przystąpiliśmy do promocji „Jump Comfort bez telefonu z kontem bankowym (www)” albo „Internet Comfort LTE 4G z kontem bankowym” albo „Taryfa T bez telefonu z kontem bankowym”
 • w przypadku posiadania dwóch rachunków promocją zostanie objęty ten który został otwarty jako pierwszy
 • transakcje wykonane ponad limit nie są objęte promocją i tzw. nadwyżka płatności nie przenosi się na nowy miesiąc
 • premia przyznawana jest do 15-ego następnego miesiąca
 • w dniu przyznana premii konto musi być otwarte
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • do 5% zwrotu wliczane są transakcje dokonane kartą debetową, kredytową oraz BLIKiem z zastrzeżeniem transakcji podanych poniżej
 • do transakcji bezgotówkowych nie wliczają się transakcje zwrócone, anulowane oraz dokonane w punktach:
  • określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
  • określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
  • określający m.in. usługi transportowe
  • określający instytucje finansowe
  • określający brokerów ubezpieczeniowych
  • określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
  • określający internetowe przekazy pieniężne
  • określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne (w rzeczywistości są to płatności za rachunki)

Promocja T-Mobile Usługi Bankowe jest godna uwagi i z pewnością przyciągnie nowych klientów

Konto Freemium

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 200zł (do obrotu wlicza się również karta kredytowa)
 • 6 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - opłata za 3 pierwsze wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce i na świecie
 • 6 zł - opłata za 4 i kolejną wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce i na świecie
 • 0 zł - pierwsza wpłata gotówki w wpłatomacie w danym miesiącu
 • 0,5% min. 1zł - każda kolejna wpłata w miesiącu we wpłatomacie

Konto Premium

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli w miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 500zł - wliczane są karty kredytowe
 • 18,90 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce i na świecie
 • 0 zł - wpłata gotówki w wpłatomacie

Konto Premium a Freemium - główne różnice

 • Premium - 0/18,90 zł miesięczna opłata za konto
  0zł jeśli w miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 500zł - wliczane są karty kredytowe
 • Freemium - brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
 • Premium - brak opłaty za kartę debetową
 • Freemium - 0/6 zł miesięczna opłata za kartę debetową
  0 zł gdy w miesiącu dokonano transakcji na min. 200zł - wliczane są karty kredytowe
 • Premium - brak opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą
 • Freemium - 0/6 zł - opłata za wypłatę gotówki  w bankomatach w Polsce i za granicą
  0 zł za 3 pierwsze wypłaty w miesiącu
 • Premium - darmowe wpłatomaty
 • Freemium - tylko jedna na miesiąc darmowe wpłata we wpłatomacie
 • Premium - maksymalny miesięczny zwrot za zakupy wynosi 25zł
 • Freemium - maksymalny miesięczny zwrot za zakupy wynosi 15zł

 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

cashback za zakupy w T-Mobile Usługi Bankowe